baner

Błażej Czuwara

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od lat studenckich  związany z chirurgią naczyniową – najpierw jako wolontariusz, następnie – po uzyskaniu dyplomu i rozpoczęciu specjalizacji – jako asystent Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii ogólnej rozpoczął specjalizację z zakresu chirurgii naczyń, zawodowo  zajmuje się specjalistycznym leczeniem schorzeń układu naczyniowego. 

Wykonuje również małoinwazyjne zabiegi w leczeniu żylaków kończyn dolnych (EVLT, EVRF, skleroterapia, zabiegi łączone) oraz hemoroidów (RFFIT). 

Regularnie uczestniczy w szkoleniach krajowych i zagranicznych, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

W DCM Dolmed chirurg będzie wykonywał USG tętnic dogłowowych i kończynowych w poradni angiologicznej 

USG tętnic dogłowowych – 110 zł.

USG tętnic dogłowowych z konsultacją – 190 zł.

USG tętnic kończynowych – 150 zł.

USG tętnic kończynowych z konsultacją – 190 zł.

Cena konsultacji: 190 zł.

Zabiegi chirurgii naczyniowej

  • laserowe usuwanie żylaków
  • nuniflebektomia
  • skleroterapia

Cena konsultacji: zł.