baner

Bezpłatny program profilaktyki raka jelita

Wznawiamy i  juz dzisiaj zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie badań przesiewowych raka jelita grubego. Nasze laboratorium dysponuje testami do wykonania badań na krew utajoną w kale. Zapraszamy od 6:30 do 18:00

Badanie ilościowe na krew utajoną w kale to pierwszy krok w profilaktyce raka jelita grubego.

Wystarczy przyjść do naszego Laboratorium, wypełnić ankietę aby otrzymać zestaw do badań na krew utajona w kale.

PROGRAM BEZPŁATNY  kierowany do kobiet i mężczyzn

  • 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetycznym

 1. W  Laboratorium Pacjent otrzymuje do wypełnienia ankietę, aby otrzymać darmowy zestaw do badania. Warunkiem otrzymania zestawu jest złożenie przez niego kompletnej, prawidłowo i czytelnie wypełnionej ankiety.

 2. Po sprawdzeniu czy ankieta jest prawidłowo wypełniona Pacjent otrzymuje zestaw do badania zawierający instrukcję do pobrania;  nakładki higienicznej na toaletę;  próbówki;  woreczka na próbówkę; ulotki informacyjnej kolonoskopii w ramach Programu przesiewowego.

 3. Pacjent potwierdza pobranie zestawu podpisując się na liście.

 4. Pacjent zobowiązany jest do dostarczenia próbki z testem do Laboratorium.

 5. Odbiór wyników w Laboratorium 7:00-18:00 po  ok. 14 dniach Możliwe jest wydanie wyniku osobie upoważnionej przez uczestnika (upoważnienie pisemne).

 6. Jeżeli Pacjent  nie odbierze wyniku testu przed upływem miesiąca od daty odbioru wyniku, wynik będzie do  odbioru w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu przy Hirszfelda

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować do organizatora programu  Dolnośląskiego Centrum Onkologii profilaktyka@dco.com.pl  lub pod numerem tel. 71  36 89  64 pn-pt w godzinach 7:30 do 15:00

 

plakat pop