baner

Rejestracja Medycyny Pracy

Rejestracja  odbywa się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 9.30 w Rejestracji Medycyny Pracy na I piętrze.

Badania diagnostyczne wykonywane są od godz. 7.00 do 10.00, natomiast gabinety medycyny pracy czynne są w godz. 7.30- 18.00.

Pracownik zgłasza się na badania z dowodem osobistym i skierowaniem (3 egzemplarze) wypełnionym przez pracodawcę. Musimy być na czczo (12-14 h) oraz po nocnym wypoczynku. 

Skierowanie na badanie powinno zawierać:

  • pieczątkę zakładu pracy;
  • dane pracownika kierowanego na badanie;
  • kod zawarcia umowy;
  • rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne, okresowe , kontrolne);
  • stanowisko pracy, na którym osoba pracuje lub ma być zatrudniona;
  • informacje o występowaniu na danym stanowisku czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.

Po wykonaniu wszystkich badań pracownik trafia do gabinetu lekarza medycyny pracy, w którym otrzymuje orzeczenie o zdolności do pracy. Wszystkie badania wymagane do wydania zaświadczenia wykonywane są w naszym Centrum w ciągu jednego dnia.