baner

Lekarze

lek. med. Anna Wąs-Mamińska

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i hematologii. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych odbywała  na Oddziale Immunoterapii i Przeszczepiania Szpiku Kostnego Szpitala im. Dłuskiego . W roku 1998 uzyskała tytuł specjalisty II stopnia z hematologii w Klinice Hematologii Chorób Rozrostowych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Praktykę lekarską odbywała także na Oddziale Przeszczepowym AKH w Wiedniu. W roku 2001 ukończyła studium podyplomowe „Menedżer Ochrony Zdrowia”, z praktyką na XIII Uniwersytecie w Paryżu. Posiada umiejętność wykonywania biopsji i trepanobiopsji szpiku. Konsultuje pacjentów również w języku angielskim.

| cena konsultacji: 160 zł