baner

zwyrodnienia plamki AMD

Człowiek zawdzięcza prawidłowe widzenie siatkówce, czyli specjalnej błonie znajdującej się na tylnej ścianie gałki ocznej, która odbiera bodźce wzrokowe. Szczególną rolę w procesie widzenia pełni centralna część siatkówki, zwana plamką oka. To właśnie plamka odpowiada za rozpoznawanie barw oraz szczegółów i niestety to właśnie ona jest najbardziej narażona na uszkodzenia powodujące gwałtowne pogorszenie wzroku.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, czyli tzw. AMD (Age-raleted Macular Degeneration), jest przewlekłą i postępującą chorobą, w wyniku której dochodzi do uszkodzenia siatkówki, a zwłaszcza plamki. Początkowe objawy choroby mogą być niecharakterystyczne. Chory gorzej widzi w nocy lub z niedużych odległości. Z czasem pojawia się falowanie i zakrzywianie widzianego obrazu, a w centrum widzenia może również pojawić się nieruchoma plama. W końcu AMD może doprowadzić do zupełnej utraty wzroku.

Częstość zachorowań na AMD zwiększa się wraz z wiekiem. W społeczeństwach zachodnich, również w Polsce, to właśnie ta choroba jest wiodącą przyczyną ślepoty u osób powyżej 55 roku życia. To już nie tylko schorzenie, ale poważny problem społeczny.

Czynnikami ryzyka są choroby układowe, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy otyłość, niewłaściwa dieta i palenie tytoniu. Niektóre uwarunkowania genetyczne sprzyjają zachorowaniom, np. osoby o jasnych, niebieskich tęczówkach chorują częściej.

Obraz widziany przez osobę zdrową                    Obraz widziany przez osobę cierpiącą na AMD