A A A
baner

Medycyna Pracy

Profilaktyczne badania specjalistyczne
Badania lekarskie kierowców 200 zł
Badanie dermatologiczne 45 zł
Badania okulistyczne wraz z doborem szkieł korekcyjnych 60 zł
Książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych 50 zł
Dodatkowe zaświadczenie 20 zł
Badania psychologiczne i psychotechniczne
Aktualizacja orzeczenia psychologicznego 50 zł
Badanie psychologiczne - licencja lotnika 100 zł
Badania psychologiczne kierowców (podstawowe i kontrolne oraz badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego - po alkoholu i innych środkach odurzających,po 24 pkt.) 150 zł
Inne badania psychologiczne (dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń; dla osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi; dla kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka) 200 zł
Badania psychotechniczne dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości pow. 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.) 100 zł
Badania widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 60 zł
Badania pracowników ochrony fizycznej
Badanie lekarskie i psychologiczne osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (cena ryczałtowa) 350 zł
Badanie lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej (cena ryczałtowa) 430,50 zł