Aby złożyć zamówienie na receptę, wypełnij poniższy formularz:


PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Uwaga:
aktualny limit dla podanego numeru PESEL na zamówienia e-recept wynosi 1 recepta na tydzień.
Kolejne zamówienia można składać po 7 dniach.
Lp. Nazwa leku/wyrobu medycznego, wielkość opakowania i dawkowanie Ilość opakowań
1
2
3
4
5


Wypełnij lub popraw formularz w zaznaczonych na czerwono miejscach.KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu zamówienia recepty jest Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A., zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: inspektor@dolmed.pl lub telefonując pod numer: 71 77 11 722.
 3. Dane wpisane w formularzu zamówienia będą przetwarzane w celu wystawienia recepty na wymagane leki.
 4. Formularz zamówienia wysyła dane w postaci zaszyfrowanej, bezpośrednio do systemu przychodni. Dane nie są przechowywane na serwerze strony internetowej.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie ich spowoduje, że nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia na leki.
 6. Zebrane informacje na temat Twojego połączenia z naszym formularzem zamówienia wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z udzieleniem świadczenia oraz celów reklamacyjnych.
 7. Wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach oraz ofertach Administratora jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację zamówionych recept. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres dolmed@dolmed.pl lub kontaktując się z pracownikiem rejestracji Administratora.
 8. W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach oraz ofertach Administratora, numer telefonu oraz adres email:
  • Będzie wykorzystany wyłącznie w deklarowanym celu,
  • Nie będzie udostępniany innym podmiotom oraz osobom fizycznym, bez uzyskania Twojej zgody.
 9. Dostęp do przetwarzanych Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 10. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym odbiorcom.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 13. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Administrator nie podejmuje wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

powrót

Jak długo ważna jest e-recepta

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:
 • najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni
 • e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.
Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni.

E-recepty ważne przez 30 dni

E-recepty ważnej przez 30 dni po tym terminie już nie zrealizujesz.
Możesz taką e-receptę 30-dniową wykupić w późniejszym terminie tylko, jeśli lekarz zaznaczy, że możesz zrealizować e-receptę od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe.
Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od …”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji, to na e-recepcie ją zobaczysz — od tego dnia możesz wykupić lek. 30 dni ważności e-recepty licz od tej daty.

E-recepta ważna przez 365 dni

E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni). Taką e-receptę otrzymają m.in. pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone leki.
Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — zobaczysz na niej „datę realizacji do” określonego dnia.

Jednak mimo, że e-recepta jest wystawiona na 365 dni, to lekarz może przepisać lek maksymalnie na 360 dni kuracji.

Jeśli Twoja e-recepta ważna jest przez rok, i tak powinieneś wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli zrobisz to po 30 dniach, farmaceuta wyda ci mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”.
Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziesz, farmaceuta już nie będzie zmniejszał Ci ilości leku.

Jednorazowo możesz wykupić zapas leku na 180 dni; nie ma możliwości wykupienia leku na 365 dni.

Jeżeli lekarz wystawił Ci e-receptę na 365 dni, upewnij się, że wypisał na niej, jak dawkować lek. Jeśli nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni musisz zrealizować w ciągu 30 dni.

Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań, kupujesz „na raty” to zakupy muszą odbywać się w jednej i tej samej aptece.

Podstawa prawna

 • Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2019 poz. 2395)

Instrukcja: