A A A
baner

lek. med. Barbara Oleszkiewicz

OLESZKIEWICZ FB1

Lekarz chirurg onkolog Barbara Oleszkiewicz ma wieloletnie doświadczenie w chirurgii ogólnej.  Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2006r. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła specjalizację w trybie rezydenckim, którą ukończyła uzyskując tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej. Od 2014r. pracuje w Pododdziale Chirurgii Piersi Breast Unit w DCO. W 2019r uzyskała tytuł specjalisty z zakresu Chirurgii Onkologicznej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu polskich i zagranicznych kursach i szkoleniach.

W  ramach Poradni w DCM Dolmed S.A. zajmuje się przede wszystkim konsultacjami z zakresu chirurgii onkologicznej, dermatochirurgii oraz  chirurgicznymi zabiegami usuwania:

 • znamion barwnikowych
 • guzków skóry
 • włókniaków, brodawek
 • kaszaków, tłuszczaków.

Pani doktor ocenia również schorzenia piersi pod kątem onkologicznym. Na wizytę najlepiej  zgłosić się z aktualnym badaniem USG lub mammograficznym.

Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna 160 zł

Pakiet zabieg chirurgiczny (1-2 zmian) 500zł, w tym:

 • Zabieg chirurgiczny 1-2 zmiany + badanie histopatologiczne
 • Kontrola po zabiegu i ocena wyniku histopatologicznego

Pakiet zabieg chirurgiczny (3-4  zmian) 650zł, w tym

 • Zabieg chirurgiczny 3-4 zmiany plus badanie histopatologiczne
 • Kontrola po zabiegu i ocena wyniku histopatologicznego

Panią chirurg cechuje pozytywne nastawienie do pacjentów, precyzja w wykonywanych zabiegach, co więcej szkolenia, warsztaty i sympozja nie są jej obce – jest bardzo oddana swojej profesji, wciąż podnosi swoje kwalifikacje i poziom wiedzy na temat swojej specjalizacji.

Doktor Oleszkiewicz wzięła udział w wielu warsztatach i szkoleniach z zakresu leczenia raka piersi m.in z zakresu:

 • rekonstrukcji
 • onkoplastyki
 • chirurgii gruczołu piersiowego

 Kursy, szkolenia, warsztaty, w których uczestniczyła Pani doktor Oleszkiewicz:

 • Kurs medyczny „Wywieranie wpływu na postawy i zachowania pacjentów, czyli jak sprawić, aby pacjenci czynnie uczestniczyli w procesie leczenia”  Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu, Wrocław, 13.06.2015
 • Warsztaty Chirurgii Onkologicznej „Zabiegi rekonstrukcyjne i onkoplastyczne w leczeniu raka piersi” Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań, 30-31.10.2015
 • Warsztaty Chirurgiczne „Planowanie operacji rekonstrukcyjnych u chorych na raka piersi” Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wrocław, 7.11.2015
 • Szkolenie Science of Brest Implants” Lejda, Holandia 24-25.05.2016
 • „36th Congress European Society of Surgical Oncology in partnership with Pesso” Kraków, 14-16.09.2016
 • VII sympozjum i warsztaty operacyjne „Onkoplastyczne leczenie raka piersi” Oddział chirurgii onkologicznej szpitala im. A Sokołowskiego Wałbrzych,  6-8.10.2016
 • Warsztaty Chirurgii Onkologicznej „Zabiegi rekonstrukcyjne i onkoplastyczne w leczeniu raka piersi” Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań, 21-22.10.2016
 • Warsztaty chirurgiczno-senologiczne: „Zaawansowane techniki rekonstrukcyjne u chorych na raka piersi” Wrocław, 2-4.12.2016
 • Sympozjum „New ways in cancer managment: for quality of life” Hamburg, Niemcy, 24-25.02.2017
 • Warsztaty chirurgiczno-serologiczne: „Zaawansowane techniki naprawcze gruczołu piersiowego” ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny w Komorowicach we współpracy z DCO i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu Wrocław, 2-5.03.2017
 • Szkolenie  mesh„Breast reconstruction techniques with partiallyabsorbable Seragyn BR implants” Greifwald, Niemcy 24.03.2017
 • Warsztaty chirurgiczne „Przez onkologię do estetyki- Nowoczesna chirurgia gruczołu piersiowego” Kościerzyna, 21-22.04.2017
 • Warsztaty chirurgiczne „Zabiegi rekonstrukcyjne i onkoplastyczne w leczeniu raka piersi ” Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, 28-29.11.2015
 • „Siódme warsztaty chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej w leczeniu raka piersi” Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce 26-27.05.2017
 • Szkolenie z zakresu obsługi systemu do wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych Sentimag Wrocław 20.06.2017
 • Szkolenie z obsługi urządzenia Mozart TomoSpec Wrocław, 06.07.2017
 • „II Konferencja rak piersi onkologia i plastyka” Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań 22-23.09.2017

Cena konsultacji: 160 zł.