A A A
baner

Profilaktyka Raka Jelita Grubego

PROGRAM BEZPŁATNY  kierowany do kobiet i mężczyzn

  • 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 25-49 lat, ze stwierdzoną mutację genetyczną

Polega na badaniu przesiewowym w kierunku wykrycia krwi utajonej w kale. Oznaczenie krwi utajonej w kale może oznaczać o krwawieniu wewnątrz w przewodzie pokarmowym. Test pomaga wykryć zmiany przednowotworowe i nowotworowe jelita grubego.

1 krok w Dolmedzie
Przyjdź
do naszego laboratorium – II piętro od poniedziałku do środy w godzinach 6:30 do 18:00  (bez wcześniejszej rejestracji) i wykonaj test na krew utajoną w kale.
Nie zapomnij o próbce kału!
Na miejscu w laboratorium otrzymasz ankietę do wypełnienia.

Odbiór wyników w Laboratorium 7:00-18:00 po  ok. 14 dniach. Możliwe jest wydanie wyniku osobie upoważnionej przez uczestnika (upoważnienie pisemne).

Jeżeli Pacjent  nie odbierze wyniku testu przed upływem miesiąca od daty odbioru wyniku, wynik będzie do  odbioru w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu przy Hirszfelda

2 krok w DCO
Zaczekaj na informacje o bezpłatnym badaniu kolonoskopii.
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostaną poinformowane o możliwości wykonania bezpłatnego badania kolonoskopowego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – wraz z przekazaniem kompletu informacji oraz wykazu jednostek wykonujących
badanie.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować do organizatora programu  Dolnośląskiego Centrum Onkologii profilaktyka@dco.com.pl  lub pod numerem tel. 71  36 89  64 pn-pt w godzinach 7:30 do 15:00

plakat pop