baner

Program profilaktyki raka jelita grubego

PROGRAM BEZPŁATNY  kierowany do kobiet i mężczyzn

  • 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną

1 krok – Przyjdź do naszego laboratorium – II piętro (bez wcześniejszej rejestracji) i wykonaj test na krew utajoną w kale. Laboratorium czynne od 6:30-18:00 

  1. W  Laboratorium Pacjent otrzymuje do wypełnienia ankietę, aby otrzymać darmowy zestaw do badania. Warunkiem otrzymania zestawu jest złożenie przez niego kompletnej, prawidłowo i czytelnie wypełnionej ankiety.
  2. Po sprawdzeniu czy ankieta jest prawidłowo wypełniona Pacjent otrzymuje zestaw do badania zawierający instrukcję do pobrania;  nakładki higienicznej na toaletę;  próbówki;  woreczka na próbówkę; ulotki informacyjnej kolonoskopii w ramach Programu przesiewowego.
  3. Pacjent potwierdza pobranie zestawu podpisując się na liście.
  4. Pacjent zobowiązany jest do dostarczenia próbki z testem do Laboratorium.
  5. Odbiór wyników w Laboratorium 7:00-18:00 po  ok. 14 dniach. Możliwe jest wydanie wyniku osobie upoważnionej przez uczestnika (upoważnienie pisemne).

Jeżeli Pacjent  nie odbierze wyniku testu przed upływem miesiąca od daty odbioru wyniku, wynik będzie do  odbioru w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu przy Hirszfelda

2 krokZaczekaj na informacje o bezpłatnym badaniu kolonoskopii.
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostaną poinformowane o możliwości wykonania bezpłatnego badania kolonoskopowego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – wraz z przekazaniem kompletu informacji oraz wykazu jednostek wykonujących
badanie.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować do organizatora programu  Dolnośląskiego Centrum Onkologii profilaktyka@dco.com.pl  lub pod numerem tel. 71  36 89  64 pn-pt w godzinach 7:30 do 15:00

plakat pop