A A A
baner

PORADNIA Leczenia nadciśnienia

Nasza poradnia hipertensjologiczna we Wrocławiu ukierunkowana jest na profilaktykę oraz leczenie Pacjentów dotkniętych nadciśnieniem tętniczym. Jak wskazują normy, ciśnienie tętnicze powyżej 140/90 określa się już jako nadciśnienie tętnicze. Powoduje to, że wiele osób na co dzień zmaga się z dolegliwościami związanymi z tym problemem zdrowotnym. Dokładamy wszelkich starań, aby w ramach naszego gabinetu hipertensjologicznego zapewnić Państwu pełną i profesjonalną poradę oraz diagnostykę medyczną.

Poradnia hipertensjologiczna Wrocław oferuje:

  • konsultacje specjalistyczne z zakresu nadciśnienia tętniczego (pierwotnego i wtórnego);
  • ocena ryzyka powikłań narządowych i zmniejszenie ryzyka wystąpienia epizodu sercowo-naczyniowego (przerostu lewej komory, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, niedokrwienia mózgu, udaru);
  • a także 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą holtera ciśnieniowego (ABPM), który dostarcza bardziej dokładnych i wiarygodnych wyników, niż te otrzymywane pomiarami standardowymi.

 

“NADCIŚNIENIE TĘTNICZE- jest chorobą cywilizacyjną, obejmującą coraz większe ilości pacjentów w skali globalnej. Z uwagi na skalę problemu zaczęto wyodrębniać tych pacjentów z grupy pacjentów kardiologicznych. W Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje co najmniej 10 milionów osób.

Hipertensjologia jako samodzielna specjalizacja została wydzielona w Polsce w 2003 roku. Została wyłoniona początkowo jako sekcja Nadciśnienia Tętniczego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 1978 roku.

Większość pacjentów ma tzw. samoistne nadciśnienie tętnicze i ta grupa zwyczajowo trafiała do poradni kardiologicznych. Nadciśnienie może być jednak chorobą o licznych przyczynach internistycznych, najczęściej w wyniku ciężkich chorób nerek (nefrologia), zaburzeń hormonalnych (endokrynologia), spowodowaną zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego (zespóŁ chorobowy z pogranicza pulmonologii, laryngologii, kardiologii), a także z powodu całej grupy schorzeń o podłożu depresyjnym, lękowym, nerwicowym. Nadciśnienie jest elementem zespołu metabolicznego, który wiąże się z cukrzycą , otyłością, zaburzeniami lipidowymi. Coraz większą grupę stanowią też młodzi dorośli czy wręcz nastolatki z otyłością, u których rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze. Osobny problem stanowi nadciśnienie w ciąży, które u młodych kobiet jest pierwszym elementem zagrożenia schorzeniami sercowo-naczyniowymi w przyszłości.

Dzisiaj wiemy, że na pacjenta z nadciśnieniem tętniczym trzeba spojrzeć holistycznie, rozpoznać wszystkie schorzenia towarzyszące będące przyczyną nadciśnienia i tym właśnie w ostatnich dekadach zajmują się hipertensjolodzy, specjaliści skoncentrowani na leczeniu choroby nadciśnieniowej u podłoża której leżą liczne, trudne, zaawansowane schorzenia z zakresu chorób wewnętrznych.

Hipertensjolodzy starają się z większą precyzją indywidualizować leczenie chorego z nadciśnieniem tętniczym, u którego np. występują schorzenia okulistyczne, głównie jaskra. Oczywiście dla właściwej oceny stanu pacjenta potrzebne są badania kardiologiczne, jak echo serca, ale jest to element zaawansowanej diagnostyki, która powinna być poprzedzona licznymi badaniami łatwiej dostępnymi.

Z uwagi na skalę problemu, nadciśnienia jako choroby cywilizacyjnej, wskazane jest, aby każdy pacjent miał postawione rozpoznanie choroby po wykonaniu przez hipertensjologa Holtera ciśnieniowego (co w krajach europejskich jest standardem postępowania) i szerokiego zestawu badań podstawowych celem wykluczenia schorzeń towarzyszących.”

lek. Joanna Aramowicz-Niedzielska (sp. hipertensjolog, sp. chorób wewnętrznych)