baner

Zabiegi okulistyczne

Oferujemy specjalistyczne zabiegi okulistyczne wykonywane w komfortowych warunkach ambulatoryjnych. Konsultacje, leczenie i czynności operacyjne przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny – uznanych specjalistów chorób oczu. Centrum dysponuje nową salą zabiegową oraz wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym i zabiegowym pozwalającym osiągać doskonałe efekty.

 

Usuwanie zaćmy

ODZYSKAJ OSTROŚĆ WIDZENIA W 20 MINUT

Zobacz jakie to proste!

Zaćma (inaczej katarakta) jest postępującą chorobą oczu, bardzo często towarzyszącą naturalnym procesom starzenia. Jej charakter polega na postępującym, częściowym lub całkowitym, zmętnieniu soczewki.  Skutkiem tego dochodzi do znacznego pogorszenia widzenia, a nawet całkowitej utraty wzroku. Zabieg operacyjny jest jedyną skuteczną formą leczenia zaćmy.

Przebieg operacji
Operacja przeprowadzana jest z zastosowaniem znieczulenia miejscowego. Środek znieczulający wstrzykuje się w okolicę gałki ocznej. Doświadczony lekarz, metodą fakoemulsyfikacji, dokonuje rozdrobnienia ultradźwiękami zmętniałej soczewki i zastąpienia jej soczewką sztuczną. Całkowity czas zabiegu wynosi ok. 15 – 20 minut. Zastosowanie małego nacięcia pozwala na szybką rehabilitację wzrokową.

Zalety metody fakoemulsyfikacji:

 • niewielkie (ok. trzymilimetrowe) cięcia, przez które lekarz okulista wprowadza końcówkę fakoemulsyfikatora, a następnie implantuje sztuczną soczewkę;
 • bezszwowość rany operacyjnej, która uszczelnia się sama pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego;
 • alternatywna możliwość zastosowania znieczulenia kroplowego;
 • kilkunastominutowy czas trwania zabiegu;
 • brak konieczności hospitalizacji Pacjenta;
 • szybka rekonwalescencja;
 • zminimalizowane ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Po zabiegu usunięcia zaćmy należy:

 • przez kilka dni bezpośrednio po operacji, unikać większych wysiłków fizycznych;
 • kontrolować – u lekarza operującego – proces gojenia;
 • bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich i regularnie stosować przepisane lekarstwa.

Zabiegi usuwania zaćmy wykonują: dr n. med. Aneta Hill – Bator i dr n. med. Marek Szaliński.
Przy zabiegu asystuje doświadczony lekarz anestezjolog.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową zabiegów okulistycznych.

 Ulotka „Usuwanie zaćmy” – POBIERZ PDF

Opasanie gałki ocznej w odwarstwianiu siatkówki

Odwarstwienie siatkówki to odłączenie się błony wyścielającej gałkę oczną. Przyczyny takiego stanu mogą być różne i zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Pacjenta. Leczeniem odwarstwienia siatkówki jest zawsze zabieg operacyjny. Jego zaniechanie prowadzi nawet do całkowitej utraty wzroku.

Czynniki predysponujące do schorzenia:

 • występujące już wcześniej odwarstwienie siatkówki w drugim oku;
 • odwarstwienie siatkówki u krewnych pierwszego stopnia;
 • krótkowzroczność i bezsoczewkość oczu Pacjenta;
 • zespoły chorobowe takie jak Zespół Morfana, Sticklera;
 • stany pourazowe głowy i oczu.

Przebieg operacji

Operację poprzedza wprowadzenie Pacjenta w znieczulenie ogólne, a następnie odsłonięcie oka i jego mięśni. Celem operacji jest zamknięcie otworu (lub otworów) w siatkówce. Chirurg okulista może zastosować w toku operacji wszczep zewnętrzny, przymocowany do twardówki lub wszczep okrężny, opasający gałkę oczną.

Materiałem wszczepianym, są taśmy i gąbki silikonowe, a oko jest po całej procedurze przysłaniane spojówką. Do wnętrza gałki podaje się gaz rozprężający, który dociska odwarstwioną wcześniej siatkówkę. Czas zabiegu zamyka się w 1,5 do 3 godzin.

Rokowanie po przeprowadzonym zabiegu

Duże znaczenie ma tutaj czas, w jakim został wykonany zabieg, już po zaobserwowaniu zmian w oku. Charakter i wielkość odwarstwienia odgrywają kluczową rolę w powrocie zdolności widzenia. Tylko brak odwarstwienia plamki zapewnia osiągnięcie przedoperacyjnej sprawności narządu wzroku.

Postępowanie po zabiegu leczenia odwarstwienia siatkówki z użyciem wszczepu

 • bezwzględnie nie należy wykonywać większych wysiłków fizycznych;
 • należy ściśle i skrupulatnie kontrolować przebieg gojenia operowanego oka, pod kontrolą lekarza prowadzącego;
 • ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarskich i regularne stosowanie przepisanych leków.

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową zabiegów okulistycznych.

Zabieg siatkówki (witrektomia)

Witrektomią nazywamy zabieg operacyjny wykonywany w gałce ocznej. W ten sposób leczy się choroby ciała szklistego, siatkówki i błony naczyniowej.

Wskazaniami do zabiegu witrektomii są:

 • odwarstwienie siatkówki;
 • retinopatia cukrzycowa;
 • oporne na leczenie zachowawcze zapalenia wnętrza oka;
 • nie wchłaniające się samoistnie wylewy do gałki ocznej;
 • elementy obce, wnikające do ciała szklistego na skutek urazu;
 • zwichnięcie – do ciała szklistego – soczewki lub jej fragmentów;
 • nieprawidłowe zrosty(proliferacje szklistkowo- siatkówkowe), powodujące odciąganie siatkówki od dna oka;
 • degeneracje siatkówkowo – szklistkowe, które z wiekiem powodują powstawanie błon przedsiatkówkowych w centrum dna oka, zniekształcając obraz lub uniemożliwiając jego widzenie;
 • degeneracyjne otwory w plamce, które z wiekiem pogarszają widzenie Pacjenta.

Przebieg operacji

Zabieg operacyjny przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym ze wstrzyknięciem środka znieczulającego w okolice gałki ocznej. Chirurg okulista wprowadza mikronarzędzia do wnętrza gałki ocznej przez kilkumilimetrowe nacięcie. Za ich pomocą usuwa ciało szkliste wraz ze znajdującymi się w nim zmętnieniami, ciałami obcymi i nieprawidłowymi tkankami. W niektórych przypadkach istnieje konieczność dodatkowej wymiany nieprzejrzystej soczewki.

W miejsce usuniętego ciała szklistego wprowadza się odpowiednie płyny, zadaniem których jest uzyskanie koniecznego napięcia gałki ocznej. Niekiedy, aby zapobiec powtórnemu odwarstwieniu siatkówki zastosowanie znajduje opaska wgłębiająca ścianę gałki.

W przypadku znacznego zaawansowania zmian chorobowych, do komory ciała szklistego iniektuje się bańkę gazu lub oleju silikonowego. Układają się one w oku, przypierając siatkówkę do jego ścian, zapewniając jej tym samym konieczną stabilizację.

Wykonane podczas operacji nacięcia chirurg zszywa nićmi samo wchłaniającymi się, lub też niewchłanialnymi, które muszą zostać usunięte w odpowiednim czasie (podobnie rzecz ma się z olejem silikonowym).

Rokowania po zabiegu

Zabieg operacyjny ma na celu przywrócenie możliwie największego stopniu prawidłowego stanu gałki ocznej. Jednakże należy liczyć się z faktem, że powrót widzenia następuje po dłuższym czasie, a jego procentowość uzależniona jest od stopnia uszkodzenia siatkówki.

Nawet dobry wynik operacji nie jest w stanie przywrócić dobrego widzenia siatkówce, która została zniszczona przez ciało obce, zmieniona infekcyjnie lub długotrwałe niedotleniona (co jest częstym powikłaniem cukrzycy).

W przypadku niepowikłanych krwotoków, większość Pacjentów uzyskuje zauważalną poprawę widzenia. Jeśli jednak krwotok powiązany był z ciężko przebiegającą cukrzycą, może dojść do jego nawrotu. Nie jest to jednak powód do zarzucenia operacji, gdyż bez jej przeprowadzenia dojść może do poważniejszych komplikacji, z utratą widzenia włącznie.

Po zabiegu witrektomii Pacjent powinien pamiętać o:

 • nie wykonywaniu większych wysiłków fizycznych;
 • kontrolowaniu przebieg gojenia oka u lekarza prowadzącego;
 • przestrzeganiu wszystkich lekarskich zaleceń i wskazówek oraz regularnym zażywaniu przepisanych leków.

Zabiegi witrektomii wykonuje doświadczony lekarz dr n. med. Radosław Kaczmarek.
Przy zabiegu asystuje doświadczony lekarz anestezjolog.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową zabiegów okulistycznych.

Zabieg w obrębie powiek

Przebieg operacji

Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Technika i czas zabiegu każdorazowo zależy od rodzaju schorzenia. Celem operacji jest przywrócenie prawidłowej anatomii oraz funkcjonowania powiek. Zabieg wymaga założenia szwów, które usuwane są po 7 do 10 dni. Pacjent powinien liczyć się także z kilkugodzinną obecnością opatrunku uciskowego, który ma zmniejszyć obrzęk i krwawienie.

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową zabiegów okulistycznych.

Zabieg w obrębie spojówek

Przebieg operacji

Technika mikroskopu operacyjnego i czas zabiegu dostosowywane są każdorazowo do rodzaju schorzenia. Zabieg – przeprowadzany w znieczuleniu – zwykle polega na wycięciu nieprawidłowych tkanek i założeniu rozpuszczalnych szwów. Finalnie zakładana jest maść a na powieki opatrunek. Remedium na nawracające skrzydliki jest przeszczep spojówki, pobieranej z tego samego lub drugiego oka. Zaaplikowanie maści i założenie opatrunku kończy procedurę zabiegu.

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową zabiegów okulistycznych.

Drobne zabiegi amubulatoryjne