A A A
baner

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków Pacjenta znajdują się w pełnej wersji w rejestracji każdej placówki DCM DOLMED S.A. (Wrocław, Miękinia, Lutynia) lub pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001675

Rzecznik Praw Pacjenta