A A A
baner

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków Pacjenta znajdują się w pełnej wersji w rejestracji każdej placówki DCM DOLMED S.A. (Wrocław, Miękinia, Lutynia) lub pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001675

Rzecznik Praw Pacjenta

JEŻELI PACJENT LUB OSOBA GO REPREZENTUJĄCA UZNA, ŻE PRAWA PACJENTA ZOSTAŁY NARUSZONE MOŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z:

Dolnośląski OW NFZ
(Dział Skarg i Wniosków)
ul. gen. R. Traugutta 55
50-416 Wrocław
tel.71/ 79 79 134
fax 71/ 79 79 112
skargi@nfz-wroclaw.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
tel. 800 190 590
fax (22) 506 50 64
kancelaria@rpp.gov.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590 (czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE W DCM DOLMED S.A.

Skargi można składać pisemnie, ustnie, telefonicznie w godzinach otwarcia placówki,
e-mail: kancelaria@dolmed.pl

Koordynator Działalności Leczniczej lek. Maciej Biardzki – wtorki od godz. 14:00 – 15:00.

Konsultant ds. jakości obsługi pacjenta (sekretariat I piętro): poniedziałek – piątek
w godz. 9:00 – 13:00 (tel. 71 77 11 711, dolmed@dolmed.pl)

POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ. Sprawdź gdzie jej szukać!