baner

Przebudowa I oraz II piętra budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu

OPIS PROJEKTU

 

Nazwa Beneficjenta:

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED Spółka akcyjna

 

Nazwa Projektu:

„Przebudowa I i II piętra z termomodernizacją budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu”

 

Cel Projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery z budynku przychodni DCM DOLMED S.A. – wg przeprowadzonego Audytu efektywności energetycznej.

 

Opis Projektu:

Projekt objęty dofinansowaniem stanowi wyodrębnioną część przebudowy budynku zaplanowanej na lata 2017-2018, realizowanej w oparciu o dokumentację projektową przygotowaną przez Pracownię Projektową Robert Wójciak. W ramach zadania wykonane zostaną:

-        wzmocnienie konstrukcji i docieplenie stropodachu,

-        docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych,

-        wymiana instalacji c.o.,

-        demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,

-        modernizacja i rozbudowa układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

-        wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,

-        rozbiórki starych i montaż nowych ścian działowych o wyższej izolacyjności akustycznej,

-        uszczelnienie i regulacja stolarki okiennej,

-        wymiana wewnętrznej ślusarki drzwiowej i okiennej,

-        demontaż starego i montaż nowego systemu sufitów podwieszanych,

-        wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędną (LED).

 

Planowane efekty:

Przeprowadzona termomodernizacja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej, spadku energochłonności i ograniczenia strat energii, poprawy termoizolacyjności budynku i zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Wartość Projektu: 5 555 010,53 PLN

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 1 317 191,83 PLN

wg aneksu z dnia 07.07.2017 r.