A A A     A A A A
baner

Dokumenty do pobrania

Deklaracja wyboru położnej POZ

Podczas pandemii wznawiamy przyjmowanie deklaracji zachowując wszelkie środki ostrożności. W tym celu, należy pobrać deklaracje ze strony, wypełnić i wrzucić do skrzynki, która będzie umieszczona w przedsionku- wejście od ul. Legnickiej.

Informujemy, że placówki Dolmed nie aktywują (do odwołania) nowych e-deklaracji, których formularze dostępne są poprzez Internetowe Konta Pacjenta (IKP) w serwisie www.pacjent.gov.pl >>>> więcej informacji w aktualnościach

 

 

 

pobierz
Deklaracja wyboru lekarza rodzinnego POZ

Podczas pandemii wznawiamy przyjmowanie deklaracji zachowując wszelkie środki ostrożności. W tym celu, należy pobrać deklaracje ze strony, wypełnić i wrzucić do skrzynki, która będzie umieszczona w przedsionku- wejście od ul. Legnickiej.

Informujemy, że placówki Dolmed nie aktywują (do odwołania) nowych e-deklaracji, których formularze dostępne są poprzez Internetowe Konta Pacjenta (IKP) w serwisie www.pacjent.gov.pl >>>> więcej informacji w aktualnościach

pobierz
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Podczas pandemii wznawiamy przyjmowanie deklaracji zachowując wszelkie środki ostrożności. W tym celu, należy pobrać deklaracje ze strony, wypełnić i wrzucić do skrzynki, która będzie umieszczona w przedsionku- wejście od ul. Legnickiej.

Informujemy, że placówki Dolmed nie aktywują (do odwołania) nowych e-deklaracji, których formularze dostępne są poprzez Internetowe Konta Pacjenta (IKP) w serwisie www.pacjent.gov.pl >>>> więcej informacji w aktualnościach

 

pobierz
Ankieta do lekarza POZ

Na pierwszej wizycie  w 2020 roku  u lekarza POZ będą potrzebne informacje o  masie ciała i wzroście oraz o używaniu wyrobów tytoniowych

Podstawa Prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 28.06.2019 (pozycja 1207, §7)

Dla sprawniejszej obsługi pacjenta przygotowaliśmy druki dostępne w Informacji i Rejestracji lub do pobrania tutaj.

 Pomiary można wykonać w pokoju zabiegowym nr 003

pobierz
Dokumentacja medyczna
Kserokopia dokumentacji medycznej (poświadczona za zgodność z oryginałem) jest wydawana na podstawie pisemnego wniosku pacjenta. Wniosek można składać osobiście:
  • w godz. 7.00 – 14.30 w sekretariacie na I piętrze
  • po godzinie 14.30 w rejestracji na parterze
Istnieje także możliwość pobrania wniosku tutaj. Podpisany i zeskanowany wniosek można przesłać mailowo na adres dolmed@dolmed.pl lub fax 71 77 11 708. Czas przygotowania dokumentów – ze względów organizacyjnych czas udostępniania dokumentacji wynosi do 7 dni roboczych. Za udostępnienie dokumentacji medycznej (sporządzonej w wersji papierowej) DCM DOLMED S.A. pobiera opłatę w wysokości:
  • 10,33 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
  • 0,36 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
  • 2,06 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na płycie
Odbiór dokumentacji w godz. 7.00 – 19.00 w Rejestracji na parterze DCM DOLMED S.A. Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest:
  • pacjentowi za okazaniem dowodu osobistego
  • osobie upoważnionej i wskazanej przez pacjenta na wniosku
  • osobie przez pacjenta upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i za okazaniem dowodu osobistego
pobierz