A A A
baner

Badania diagnostyczne

DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Cytologia
Cytologia płynna cienkowarstwowa LBC 100 zł
Cytologia płynna cienkowarstwowa LBC+HPV 14 typów 165 zł
Cytologia klasyczna szyjki macicy 60 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Badania RM
RM kreatynina 40 zł
RM angiografia tętnic mózgowych bez kontrastu 700 zł
RM cholangiografia (drogi żółciowe) bez kontrastu 750 zł
RM dłoni bez kontrastu 750 zł
RM dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu 950 zł
RM głowy bez kontrastu 650 zł
RM głowy i angiogłowy bez kontrastu 950 zł
RM jamy brzusznej bez kontrastu 800 zł
RM jamy brzusznej z kontrastem 980 zł
RM kości krzyżowo-ogonowej bez kontrastu 700 zł
RM kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu 650 zł
RM kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 650 zł
RM kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 650 zł
RM macicy i przydatków bez kontrastu 750 zł
RM miednicy (w tym miednicy mniejszej) bez kontrastu 750 zł
RM kontrast 180 zł
RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu 650 zł
RM nadgarstka bez kontrastu 750 zł
RM nerek, nadnerczy bez kontrastu 800 zł
RM oczodołów z kontrastem 800 zł
RM podudzia bez kontrastu 1150 zł
RM przedramienia bez kontrastu 750 zł
RM przysadki mózgowej bez kontrastu 650 zł
RM ramienia bez kontrastu 850 zł
RM ślinianek bez kontrastu 650 zł
RM sródręcza bez kontrastu 750 zł
RM stawów krzyżowo-biodrowych 950 zł
RM stawów skroniowo-żuchwowych (porów.) bez kontrastu 900 zł
RM stawu barkowego bez kontrastu 750 zł
RM stawu biodrowego bez kontrastu 750 zł
RM stawu kolanowego bez kontrastu 750 zł
RM stawu krzyżowo-biodrowego bez kontrastu 750 zł
RM stawu łokciowego bez kontrastu 750 zł
RM stawu skokowego bez kontrastu 750 zł
RM stopy bez kontrastu 750 zł
RM szyi bez kontrastu 700 zł
RM trzech odcinków kręgosłupa bez kontrastu 1300 zł
RM twarzoczaszki bez kontrastu 750 zł
RM uda bez kontrastu 1150 zł
RM zatok bez kontrastu 650 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Badania TK
TK stawów skroniowo-żuchwowych (TK CBCT) 250 zł
TK szczęki 200 zł
TK szczęki i żuchwy 300 zł
TK żuchwy 200 zł
TK kreatynina 40 zł
TK angio głowy - z kontrastem 530 zł
TK angio szyi i głowy z kontrastem 630 zł
TK angio ł. aorty i tętnic dogłow. - z kontrastem 630 zł
TK angio tętn. płuc./kl. piers. - z kontrastem 530 zł
TK angio aorty piersiowej - z kontrastem 530 zł
TK angio aorty piers. i brzusznej -  z kontrastem 630 zł
TK angio aorty brzusznej - z kontrastem 530 zł
TK angio aorty brzusznej i tętnic biodrowych - z kontrastem 630 zł
TK angio aorty brzusznej i kończyn dolnych bez kontrastu 830 zł
TK angio kończyn dolnych - z kontrastem 630 zł
TK angio kończyn górnych - z kontrastem 630 zł
TK głowy, twarzoczaszki i szyi - bez kontrastu 530 zł
TK trzustki - z kontrastem 480 zł
TK urografia - bez kontrastu 430 zł
TK zatok - z kontrastem 410 zł
TK badanie uzupełniające – z kontrastem 100 zł
TK angio tętnic szyjnych - z kontrastem 530 zł
TK dłoni - bez kontrastu 360 zł
TK dwóch odcinków kręgosłupa - bez kontrastu 530 zł
TK głowy - bez kontrastu 330 zł
TK jamy brzusznej HYDRO - z kontrastem 480 zł
TK jamy brzusznej - bez kontrastu 380 zł
TK jamy brzusznej i miednicy 580 zł
TK jamy brzusznej wielofazowa - z kontrastem 530 zł
TK kl. piers., jamy brzusz. i miednicy - bez kontrastu 930 zł
TK klatki piersiowej - bez kontrastu 380 zł
TK klatki piersiowej HRCT 380 zł
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej 630 zł
TK kości krzyżowej - bez kontrastu 380 zł
TK kości skroniowej (uszu) - bez kontrastu 330 zł
TK kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego - bez kontrastu 350 zł
TK kręgosłupa piersiowego - bez kontrastu 350 zł
TK kręgosłupa szyjnego - bez kontrastu 350 zł
TK łopatki - bez kontrastu 360 zł
TK macicy i przydatków - bez kontrastu 380 zł
TK miednicy - bez kontrastu 380 zł
TK miednicy mniejszej - bez kontrastu 380 zł
TK nadgarstka - bez kontrastu 360 zł
TK nerek, nadnerczy - bez kontrastu 350 zł
TK nerek, nadnerczy bez kontrastu 380 zł
TK nosogardla bez kontrastu 310 zł
TK obu stawów barkowych - bez kontrastu 480 zł
TK obu stawów biodrowych bez kontrastu 480 zł
TK obu stawów kolanowych - bez kontrastu 480 zł
TK obu stawów skokowych - bez kontrastu 480 zł
TK obu stóp - bez kontrastu 480 zł
TK oczodołów - bez kontrastu 310 zł
TK podudzia - bez kontrastu 360 zł
TK przedramienia - bez kontrastu 360 zł
TK przysadki mózgowej - bez kontrastu 330 zł
TK ramienia - bez kontrastu 360 zł
TK ślinianek - bez kontrastu 350 zł
TK stawów krzyżowo-biodrowych - bez kontrastu 380 zł
TK stawu barkowego - bez kontrastu 380 zł
TK stawu biodrowego - bez kontrastu 380 zł
TK stawu kolanowego - bez kontrastu 380 zł
TK stawu łokciowego - bez kontrastu 380 zł
TK stawu skokowego - bez kontrastu 380 zł
TK stopy - bez kontrastu 380 zł
TK szyi/krtani - bez kontrastu 350 zł
TK trzech odcinków kręgosłupa - bez kontrastu 730 zł
TK trzustki - bez kontrastu 380 zł
TK twarzoczaszki - bez kontrastu 330 zł
TK uda - bez kontrastu 360 zł
TK urografia - z kontrastem 530 zł
TK zatok - bez kontrastu 310 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Badania USG
USG ginekologiczne 180 zł
USG ginekologiczne z zapisem 3D, 4D 300 zł
USG jamy brzusznej 170 zł
USG jąder 170 zł
USG mózgu u dzieci (usg przezciemiączkowe) 200 zł
USG naczyń kończyn górnych - doppler 220 zł
USG naczyń kończyn dolnych - doppler 220 zł
USG naczyń szyi - doppler 200 zł
USG narządu rodnego (przez powłoki brzuszne) 190 zł
USG ortopedyczne 190 zł
USG nerwów obwodowych 250 zł
USG piersi 190 zł
USG piersi (lek. Anna Banaszek) 220 zł
USG piersi (lek. Małgorzata Strychalska) 220 zł
USG płuc 200 zł
USG serca (echokardiografia) 200 zł
USG stawów biodrowych u dzieci 190 zł
USG ślinianek 170 zł
USG tarczycy i przytarczyc 170 zł
USG układu moczowego 170 zł
USG węzłów chłonnych 170 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Badania RTG
RTG - punktowe (wizjografia) 40 zł
Pantomografia RTG (stomatologiczne) 150 zł
jamy brzusznej - projekcja dodatkowa 60 zł
RTG obu stawów skokowych – na stojąco 110 zł
RTG obu stóp - na stojąco 120 zł
RTG stawu skokowego – na stojąco 75 zł
RTG badania kostne - projekcja dodatkowa 40 zł
RTG celowane kręgu szyjnego C2 45 zł
RTG celowane kręgu szyjnego C7 45 zł
RTG celowane więzozrostu prawego lub lewego 50 zł
RTG czaszki PA+boczne 65 zł
RTG czaszki wg Towna 45 zł
RTG klatki piersiowej - projekcja dodatkowa 50 zł
RTG klatki piersiowej PA 60 zł
RTG klatki piersiowej PA+lewoboczne 80 zł
RTG klatki piersiowej PA+prawoboczne 80 zł
RTG klatki piersiowej prawy lub lewy bok 50 zł
RTG kości krzyżowej/ogonowej 65 zł
RTG kości piętowej prawej lub lewej 50 zł
RTG kości podudzia prawego lub lewego 65 zł
RTG kości przedramienia prawego lub lewego 65 zł
RTG kości ramienia prawego lub lewego 65 zł
RTG kości udowej prawej lub lewej 75 zł
RTG kręgosłupa AP dziecka 80 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego - badanie czynnościowe 90 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego 90 zł
RTG kręgosłupa piersiowego 75 zł
RTG kręgosłupa szyjnego - badanie czynnościowe 65 zł
RTG kręgosłupa szyjnego 65 zł
RTG łopatki prawej lub lewej 55 zł
RTG miednicy 100 zł
RTG mostka 55 zł
RTG nadgarstka prawego lub lewego 60 zł
RTG nosa 40 zł
RTG obojczyka prawego lub lewego 55 zł
RTG obu nadgarstków 95 zł
RTG obu rąk 110 zł
RTG obu stawów biodrowych 110 zł
RTG obu stawów kolanowych 110 zł
RTG obu stawów łokciowych 110 zł
RTG obu stawów skokowych 100 zł
RTG obu stóp 110 zł
RTG oczodołów 55 zł
RTG osiowe rzepek 50 zł
RTG palca ręki 40 zł
RTG palca stopy 40 zł
RTG przeglądowe układu moczowego 60 zł
RTG przeglądowe jamy brzusznej 60 zł
RTG reki prawej lub lewej 65 zł
RTG skierowanie lekarskie 15 zł
RTG stawów biodrowych - porównawcze 100 zł
RTG stawów krzyżowo-biodrowych 55 zł
RTG stawu barkowego prawego lub lewego 55 zł
RTG stawu biodrowego prawego lub lewego 65 zł
RTG stawu kolanowego prawego lub lewego 65 zł
RTG stawu łokciowego prawego lub lewego 65 zł
RTG stawu skokowego prawego lub lewego 60 zł
RTG stawu skroniowo-żuchwowego prawego lub lewego 65 zł
RTG stopy - na stojąco 100 zł
RTG twarzoczaszki 55 zł
RTG zatok obocznych nosa 55 zł
RTG żeber prawych lub lewych 80 zł
RTG żuchwy/ślinianek 60 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Mammografia
Mammografia prawa lub lewa pierś 75 zł
Mammografia 150 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Diagnostyka kardiologiczna
Holter RR (ciśnieniowy) 160 zł
Holter EKG 14 dni 1100 zł
Holter EKG 48 h 270 zł
Holter EKG 7 dni 700 zł
Holter EKG 72 h 350 zł
USG serca (echokardiografia) 200 zł
USG serca z konsultacją lekarza kardiologa 350 zł
Badanie EKG - spoczynkowe 50 zł
Badanie EKG - wysiłkowe (ze skierowaniem od lekarza) 160 zł
Holter EKG 24h 160 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Diagnostyka snu
Usługa badania snu watch-PAT do 450
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Wodorowe i wodorowo-metanowe testy oddechowe
WAŻNE! Przygotowanie pacjenta do badania
Wodorowe testy oddechowe (nietolerancje pokarmowe) 150 zł
Wodorowo-metanowe testy oddechowe (SIBO, IMO) 300 zł
Diagnostyka wirusów
Infekcje COVID-19+grypa (A+B)-testy antygenowe 66 zł
Infekcje COVID-19+grypa (A+B)+RSV-testy antygenowe 110 zł
Infekcje grypa (A+B) + RSV - testy antygenowe 55 zł
Wirus grypy (A+B) - test antygenowy (wymaz) 33 zł
Wirus RSV - test antygenowy (wymaz) 33 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Diagnostyka Covid-19
Antygenowy Sars-CoV-2 - wynik EN lub DE 66 zł
Antygenowy Sars-CoV-2 - wynik PL 49 zł
Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgG - wynik EN lub DE 165 zł
Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgG - wynik PL 88 zł
Test antygenowy COVID-19 - wynik PL 49 zł
Test antygenowy COVID-19 - wynik EN lub DE 66 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Badania laboratoryjne

Hematologia

HIT p/ciała anty PF4/heparyna 680 zł
Hemopeksyna 135 zł
Morfologia krwi 5D 16 zł
OB - po 1 godzinie 10 zł
Retikulocyty 18 zł
Rozmaz mikroskopowy 17 zł

Badania moczu

Albumina w moczu - dobowa zbiórka moczu (albuminuria) 12 zł
Badania ogólne moczu 16 zł
Białko - poranna porcja moczu 12 zł
Fosforany nieorganiczne w moczu - dobowa zbiórka moczu 13 zł
Glukoza w moczu - poranna porcja moczu 10 zł
Kreatynina - dobowa zbiórka moczu 13 zł
Kreatynina - pierwszy mocz poranny 13 zł
Kwas moczowy - dobowa zbiórka moczu 11 zł
Kwas moczowy - poranna zbiórka moczu 13 zł
Magnez całkowity w moczu - dobowa zbiórka moczu 13 zł
Mocznik w moczu - dobowa zbiórka moczu 13 zł
Posiew moczu (bakterie+grzyby+antybiogram) 75 zł
Wapń całkowity - dobowa zbiórka moczu 13 zł

Badania kału

Kał - badanie ogólne 38 zł
Elastaza trzustkowa w kale 220 zł
Helicobacter Pylori Ag - w kale 44 zł
Kalprotektyna - ilościowo 145 zł
Kalprotektyna - jakościowo 55 zł
Kinaza pirogronianowa (PK M2) w kale 280 zł
Kał na pasożyty (1 oznaczenie) 55 zł
Krew utajona w kale 30 zł
Lamblia (lamblioza/giardioza) w kale 35 zł
Posiew kału (badanie bakteriologiczne) 75 zł
Resztki pokarmowe w kale 38 zł
Salmonella/Shigella (1 ozn.) - posiew kału 75 zł

Układ krzepnięcia

Heparyna drobnoczasteczkowa - oznaczenie leku jako aktywność anty Xa 45 zł
Czynnik X 65 zł
Czynnik von Willebranda 80 zł
Czynnik VIII 60 zł
Czynnik IX 60 zł
Czynnik II 70 zł
Czas trombinowy TT 27 zł
Antytrombina III-aktywność 71 zł
Białko C aktywność-krzepliwość 71 zł
Białko S wolne 104 zł
Fibrynogen 24 zł
APTT (czas kaolinowo - kefalinowy) 16 zł
D – Dimery 60 zł
PT (protrombina INR) 17 zł

Biochemia

Lipoproteina B 100 zł
Krzem 230 zł
Chrom 140 zł
Elastaza trzustkowa w surowicy 400 zł
Peptyd natriuretyczny (NT-pro BNP) 122 zł
Zonulina w surowicy 420 zł
Alfa-1-antytrypsyna 93 zł
Amyloid A 230 zł
Cystatyna C 77 zł
Gospodarka lipidowa 35 zł
Haptoglobina 88 zł
Koenzym Q10 190 zł
Kwas metylomalonowy 350 zł
Kwasy żółciowe całkowite - ilościowo 49 zł
Lipoproteina A 88 zł
Prealbumina (transtyretyna) 122 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny (STFR) 165 zł
Transferyna 38 zł
UACR 9albumina/kreatynina) 20 zł
Wapń zjonizowany 21 zł
C peptyd 60 zł
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 88 zł
Kalcytonina 66 zł
Poziom elektrolitów (sód +potas) 20 zł
Albuminy 12 zł
alfa-Amylaza w moczu 13 zł
alfa-Amylaza w surowicy 13 zł
Białko całkowite 12 zł
Białko CRP (ilościowo) 20 zł
Bilirubina bezpośrednia 14 zł
Bilirubina całkowita 12 zł
Bilirubina frakcje 22 zł
Ceruloplazmina 55 zł
Chlorki 28 zł
Cholesterol całkowity 13 zł
Cholesterol HDL 13 zł
Cholesterol LDL (wyliczany)
Cholinesteraza 22 zł
Cynk 55 zł
Czynnik RF (ilościowo) 24 zł
Elektroforeza białek (proteinogram) 33 zł
Ferrytyna 38 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP/AP) 10 zł
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 19 zł
Fosfataza kwaśna + sterczowa 59 zł
Fosfor nieorganiczny 12 zł
GGTP 12 zł
Glukoza 12 zł
Gospodarka żelazowa 27 zł
GOT (AST/AspAT) 12 zł
GPT (ALT/ALAT) 12 zł
Hemoglobina glikowana HbA1c 33 zł
Homocysteina 66 zł
Immunoglobuliny IgA 35 zł
Immunoglobuliny IgG 35 zł
Immunoglobuliny IgM 35 zł
Insulina 44 zł
Kinaza kreatynowa (CPK/CK) 15 zł
Kreatynina (eGFR - wyliczany) 13 zł
Krzywa glikemii (75) 35 zł
Krzywa insulinowa 120 zł
Kwas foliowy 42 zł
Kwas mlekowy 37 zł
Kwas moczowy 12 zł
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) 14 zł
Lipaza 28 zł
Magnez całkowity 12 zł
Miedź 55 zł
Mocznik 12 zł
Ołów 66 zł
Potas 10 zł
Skrócony profil glikemii (na czczo i po posiłku) 24 zł
Sód 10 zł
Trójglicerydy 13 zł
Wapń całkowity 12 zł
Żelazo całkowite 15 zł

Witaminy

Selen 132 zł
Witamina A 145 zł
Witamina B1 145 zł
Witamina B2 145 zł
Witamina B3 210 zł
Witamina B5 240 zł
Witamina B6 180 zł
Witamina B12 42 zł
Witamina C 240 zł
Witamina H 240 zł
Witamina K 240 zł
Witamina D total (D3 25 OH + D2 25 OH) 71 zł

Infekcje

Mycoplasma pneumoniae IgA 70 zł
Herpes HSV1 (opryszczka) IgM 140 zł
Herpes HSV1 (opryszczka) IgG 120 zł
Herpes HSV (opryszczka) IgM 27 zł
Herpes HSV (opryszczka) IgG 25 zł
Helicobacter pylori IgM 80 zł
Awidność CMV IgG 85 zł
Awidność Rubella (różyczka) IgG 122 zł
Hbe Ag 49 zł
Awidność Toxo IgG 95 zł
Krztusiec IgM 51 zł
P/ciała anty - Hbe 49 zł
P/ciała anty HAV IgM 49 zł
Quantiferon - TB 275 zł
WR Kiła (VDRL) testy potwierdzenia (FTA-ABS, FTA, TPHA) 165 zł
anty HIV Combo 38 zł
Opryszczka - Herpes HSV1/2 IgM 140 zł
Toxoplasma IgG 48 zł
Toxoplasma IgM 48 zł
Wirus Epstein-Barr EBV IgG 55 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 66 zł
Wirus Epstein-Barr EBV IgM 55 zł
Borelia IgG 75 zł
Borelia IgM 75 zł
Borelia western —blot (test potwierdzenia) IgG 132 zł
Borelia western —blot (test potwierdzenia) IgM 132 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 66 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 66 zł
Chlamydia trachomatis IgA 75 zł
Chlamydia trachomatis IgG 75 zł
Cytomegalia CMV IgG 49 zł
Cytomegalia CMV IgM 49 zł
Helicobacter pylori IgG 44 zł
opryszczka - Herpes HSV1/2 IgG 140 zł
Krztusiec IgA 51 zł
Krztusiec IgG 51 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 70 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 70 zł
P/ciała odra IgG 88 zł
P/ciała ospa wietrzna IgG 88 zł
P/ciała ospa wietrzna IgM 88 zł
P/ciała świnka IgG 88 zł
P/ciała świnka IgM 88 zł
Rubella (różyczka) IgG 55 zł
Rubella (różyczka) IgM 55 zł

PAKIETY PCR (pobranie wymazów podczas wizyty u ginekologa)

Chlamydia pneumoniae-PCR 180 zł
Chlamydia trachomatis-PCR 132 zł
Mycoplasma genitalium-PCR 132 zł
Pakiet I - HPV 30 typów (nisko i wysokoonkogenny) 284 zł
Pakiet II - HPV 14 typów (wysokoonkogenny) 140 zł
Pakiet III - Chlamydia trachomatis/ureaplasma uraliticum 190 zł
Pakiet IV 170 zł
Pakiet V - Chlamydia trachomatis/mycoplasma genitalium/ureaplasma uraliticum 235 zł
Pakiet VI - Chlamydia pneumoniae/mycoplasma pneumoniae 295 zł

Badania genetyczne (molekularne)

ciąża i płodność
Kariotyp 490 zł
Test NIFTY pro 2400 zł
nowotwory
Pakiet: badanie w kierunku mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 1000 zł
Pakiet: BRCA1 oraz BRCA2 480 zł
skóra
Badanie predyspozycji do czerniaka (CDKN2A) 580 zł
Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów - HLA-Cw6 245 zł
układ kostno-stawowy
Badanie w kierunku ZZSK (zesztywniającego zapalenia s. kręgosłupa) - HLA-B27 Direct 235 zł
układ krzepnięcia
Choroby zakrzepica/ trombofilia: FV, FII, MTHFR 520 zł
Choroby zakrzepica/ trombofilia: FV, FII, MTHFR (+PAI-1) 620 zł
układ nerwowy
Predyspozycje genetyczne wystąpienia ch. Alzheimera 330 zł
układ pokarmowy
Badanie genetyczne metabolizmu kofeiny (CYP1A2) 220 zł
Badanie genetyczne mikrobiomu jelit 990 zł
Badanie genów odpowiedzialnych za metabolizm witamin i antyoksydantów 790 zł
Badanie w kierunku Leśniowskiego-Crohna 480 zł
Badanie w kierunku zespołu Gilberta 220 zł
HLA-DQ2 I HLA DQ8 /Celiakia/ 315 zł
Nietolerancja laktozy (polimorfizm w genie LCT -13910, -22018) 330 zł
Pakiet: celiaklia i nietolerancja laktozy HLA- DQ2/ DQ8 oraz analiza polimorfizmu genów LCT 590 zł
Predyspozycje genetyczne w kierunku predyspozycji do nadwagi i otyłości 750 zł
układ sercowo-naczyniowy
Badanie genetyczne w kierunku wystąpienia hipercholesterolemii rodzinnej 680 zł

Immunochemia

Monitorowanie stężenia leków
Xarelto - oznaczanie stężenia leku jako aktywność czynnika anty Xa 55 zł
Pradaxa - oznaczanie stężenia leku jako aktywność czynnika anty IIa 70 zł
Lit 34 zł
Kwas walproinowy 55 zł
Markery nowotworowe
TPS 80 zł
Interleukina 6 100 zł
AFP (alfa fetoproteina) 44 zł
CA 125 51 zł
CA 15 - 3 50 zł
CA 19 - 9 49 zł
CA 21 - 1 (CYFRA 21 - 1) 75 zł
CA 72 - 4 66 zł
CEA (antygen karcinoembrionalny) 39 zł
HE 4 130 zł
PSA całkowite 35 zł
ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 160 zł
TPS (polipeptydowy antygen swoisty) 77 zł
NGAL 90 zł
Krioglobuliny 150 zł
Gastryna 82 zł
Hormon wzrostu (GH) 66 zł
Makroprolaktyna 200 zł
Tyreoglobulina 77 zł
C-peptyd 66 zł
Histamina 210 zł
PSA wolne 49 zł
C3 składowa dopełniacza 70 zł
C4 składowa dopełniacza 70 zł
Dihydrotestosteron DHT 122 zł
IGF-1 insulinopodobny czynnik wzrostu 80 zł
Leptyna 104 zł
Niepłodność CFTR 450 zł
17-OH progesteron 75 zł
ACTH (kortykotropina) 49 zł
Aldosteron 60 zł
AMH (hormon anty Mullerowski) 200 zł
Androstendion 65 zł
anty TG 44 zł
anty TPO 44 zł
DHEA – S 44 zł
FSH (folitropina) 33 zł
Estradiol 35 zł
fT3 (wolna trójjodotyronina) 26 zł
fT4 (wolna tyroksyna) 26 zł
HCG + Beta (gonadotropina kosmówkowa) 39 zł
INHIBINA B 220 zł
Kortyzol 44 zł
LH (lutropina) 33 zł
P/ciała przeciw cytrulinie anty CCP 85 zł
P/ciała przeciwplemnikowe 77 zł
P/ciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 85 zł
Parathormon (PTH) 52 zł
Progesteron 35 zł
Prolaktyna 35 zł
SHBG (globulina wiążąca hormony) 60 zł
Testosteron 35 zł
Testosteron wolny 71 zł
TSH (tyreotropina) 32 zł

Alergologia

IgE porzeczka czarna 80 zł
IgE pistacja 80 zł
IgE migdał 45 zł
m2 Cladosporium herbarum 45 zł
m1 Penicillinum notatum 45 zł
IgE kokos 80 zł
IgE malina 80 zł
IgE doxycylina 180 zł
IgE borówka amerykańska 120 zł
IgE amoxycylina 45 zł
DAO - diaminooksydaza 210 zł
Panel molekularny Polycheck® Mleko plus gluten 145 zł
Panel molekularny Polycheck® Rekombinanty insekty/CCD 145 zł
Panel molekularny Polycheck® Rekombinanty pyłki 145 zł
Panel molekularny Polycheck® Rekombinanty roztocze 145 zł
Panel Polycheck® atopowy 30 200 zł
Panel Polycheck® pediatryczny 20 180 zł
Panel Polycheck® pokarmowy 20 180 zł
Panel Polycheck® pokarmowy 30 200 zł
Panel Polycheck® wziewny 20 180 zł
Panel Polycheck®wziewny 30 200 zł
Test alergiczny ALEX - 295 alergenów 990 zł
IgE całkowite 33 zł
Pojedynczy alergen specyficzny n x 45zł / 80 zł

Autoprzeciwciała

P/c endomysium IgG 85 zł
P/c endomysium IgA 85 zł
Beta-2 glikoproteina IgM 120 zł
Beta-2 glikoproteina IgG 120 zł
Beta-2 glikoproteina IgA 200 zł
Autoprzeciwciała - panel wątrobowy pełny (ANA- miano i typ świecenia, AMA, ASMA, LKM - met. Blott 150 zł
Beta-2-mikroglobulina 122 zł
Białko S-100 122 zł
Celiakia panel IgA + IgG 200 zł
Celiakia panel IgA + Total IgA 110 zł
Celiakia panel IgG + czynnik Castle’a 110 zł
P/ciała anty GAD 180 zł
P/ciała przeciw komórkom Leydiga jąder met. IIF 235 zł
P/ciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny IgA 88 zł
P/ciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny IgG 88 zł
P/ciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny IgG +IgA 140 zł
P/ciała przeciwko wewn. czyn. Castle`a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 99 zł
Kalprotektyna w surowicy - ilościowo 165 zł
Panel Rheuma - kalogenozy 160 zł
Antykoagulant toczniowy (Lupus anticoagulant LA) 130 zł
Autoprzeciwciała - panel wątrobowy pełny 160 zł
Autoprzeciwciała - panel celiakia 110 zł
Beta-2 glikoproteina IgG + IgM 155 zł
pANCA + cANCA 110 zł
Panel neuroimmunologiczny - p/ciała onkoneuronalne 480 zł
P/ciała antykardiolipinowe IgG 75 zł
P/ciała antykardiolipinowe IgM 75 zł
P/ciała przeciwjądrowe ANA 65 zł
Profil-ENA (kolagenozy) 70 zł

Szybkie testy

Badanie CITO 12 zł
Mononukleoza - test paskowy 28 zł
ASO antystreptolizyna O - ilościowo 22 zł
WR (p/ciała IgG/IgM) - badanie kiła 20 zł

Serologia grup krwi

Grupa krwi 44 zł
Grupa krwi z wydaniem Karty Krwi 90 zł
P/ciała anty Rh (p/ciała odpornościowe) 45 zł

Testy alergologiczne

DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Badania - PAKIETY ZDROWOTNE
Pakiet antykoncepcja 115 zł
Pakiet dla przyszłych mam 390 zł
Pakiet I trymestr ciąży 500 zł
Pakiet I trymestr ciąży (z grupą krwi) 540 zł
Pakiet III trymestr ciąży 145 zł
Pakiet jelita 230 zł
Pakiet kości 170 zł
Pakiet menopauza 125 zł
Pakiet nerki 115 zł
Pakiet niepłodność 420 zł
Pakiet serce 240 zł
Pakiet stawy 215 zł
Pakiet tarczyca 220 zł
Pakiet trzustka 120 zł
Pakiet układ oddechowy 230 zł
Pakiet układ pokarmowy 390 zł
Pakiet wątroba 190 zł
Pakiet witaminowy 1100 zł
Pakiet Wiosna 160 zł
Pakiet anemia 170 zł
Pakiet cukrzyca 130 zł
Pakiet dla aktywnych kobiet 380 zł
Pakiet dla aktywnych mężczyzn 360 zł
Pakiet dla wegetarian 280 zł
Profil insulinooporność z konsultacją 360 zł
Pakiet intymny (przeciwciała) 330 zł
Pakiet markery nowotworowe kobiety 370 zł
Pakiet markery nowotworowe mężczyźni 260 zł
Pakiet stres długotrwały 330 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Bilans zdrowia
Bilans zdrowia kobiety 20-40 499 zł
Bilans zdrowia kobiety 40-60 (+ badanie kału) 640 zł
Bilans zdrowia kobiety 60+ (+ badanie kału) 600 zł
Bilans zdrowia mężczyzny 20-40 460 zł
Bilans zdrowia mężczyzny 40-60 (+ badanie kału) 540 zł
Bilans zdrowia mężczyzny 60+ (+ badanie kału) 540 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Inne badania diagnostyczne

Diagnostyka okulistyczna

Badanie OCT (optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego) - lek. Gebuza, lek. Pieniążek 200 zł
Pachymetria rogówki 60 zł
Perymetria komputerowa (pole widzenia) 100 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (CWG) 20 zł

Pozostałe

Alergiczne testy skórne - pojedynczy alergen nx40
Alergiczne testy płatkowe u dermatologa 400 zł
Audiometria 30 zł
Badanie histopatologiczne 150 zł
Spirometria - badanie podstawowe 60 zł
Spirometria - test rozkurczowy 90 zł
DCM DOLMED S.A. świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, wyłącznie  służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.