A A A
baner

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna to podstawowa opieka lekarzy rodzinnych – lekarzy pierwszego kontaktu wraz z doświadczonym zespołem pielęgniarek oraz położnych środowiskowych.

Lekarz pierwszego kontaktu – odpowiednio dla każdego indywidualnego przypadku – kieruje Pacjentów na leczenie specjalistyczne, szpitalne lub uzdrowiskowe. W zakres jego obowiązków wchodzi także opieka nad programem szczepień ochronnych, wynikających z kalendarza szczepień dzieci i młodzieży, a także promocja zdrowia – szczególnie w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

W uzasadnionych przypadkach Pacjentom przysługują również wizyty domowe, o zasadności których, w każdym indywidualnym przypadku decyduje lekarz odpowiadający danego dnia za takie wizyty.

Godziny pracy POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Rejestracja czynna jest w godzinach od 6:30 do 18.00.

Rezerwacji wizyt można dokonać na podstawie:

 • zgłoszenia osobistego,
 • telefonicznego 71 77 11 777 – infolinia jest czynna od 7:00 do 19:00
 • za pośrednictwem Systemu Internetowej Rejestracji Pacjenta www.rejestracja.dolmed.pl.
 • korzystając z aplikacji mobilnej DOLMED

Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie, rejestracja do lekarzy POZ jest prowadzona w sposób ciągły.

Jak zostać Pacjentem POZ w DCM Dolmed
Aby zostać pacjentem POZ w DCM DOLMED S.A. i korzystać z opieki lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) musisz posiadać powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz złożyć pisemną deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej.

W ramach istniejących obecnie przepisów, każdy Pacjent w danym roku kalendarzowym może dwukrotnie dokonać takiego wyboru i zmienić zarówno personel medyczny jak i placówkę medyczną. W przypadku każdej kolejnej zmiany personelu medycznego, bądź palcówki, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz odpowiedniego oddziału NFZ opłaty w wysokości 80,00 zł.

Dostępni lekarze dla dorosłych:

 • lek. Maciej Biardzki
 • lek. Aneta Dolata
 • lek. Irena Juzwa
 • lek. Jacek Kordek
 • lek. Anna Wąs-Mamińska
 • lek. Krystyna Mazur
 • dr n. med. Lech Paduch
 • dr n. med. Piotr Polkowski
 • lek. Tomasz Wajda
 • lek. Dagmara Gutbier
 • lek. Jakub Miłek
 • lek. Bartłomiej Sporniak
 • lek. Vladislav Shcherbovich

Dostępni lekarze (pediatrzy) dla dzieci:

 • lek. Jolanta Adamczyk
 • lek. Teresa Babiak-Tejedor
 • lek. Krystyna Wawrzyniak
 • lek. Paulina Lewicka
 • dr n. med. Barbara Kraszewska-Głomba
 • lek. Mariia Korniienko

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Od godziny 18.00 do 8.00 rano dnia następnego, a także w święta i dni ustawowo wolne od pracy, wszystkie osoby, które wymagają pomocy medycznej powinny zgłosić się wyłącznie do placówek, z jakimi NFZ podpisał umowy na świadczenie takiej opieki. Informacja o placówkach znajduje się na stronie dolnośląskiego oddziału NFZ.

Telefoniczna Informacja Pacjenta
Pod numerem telefonu 800 190 590 konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP) udzielają informacji o nocnej i świątecznej opiece lekarskiej, najbliższym SOR oraz aptece, w której dostępny jest potrzebny Pacjentowi lek.
Infolinia NFZ jest dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Konsultanci udzielają odpowiedzi również w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
Konsultanci TIP nie udzielają porad medycznych.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PROGRAMÓW
dla pacjentów POZ DCM Dolmed

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
Kalendarz szczepień dorosłych
Kalendarz szczepień dzieci

PROMOCJA ZDROWIA
Prowadzona przez pielęgniarkę POZ odbywa się:
– w placówce we Wrocławiu w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00,
– w placówce w Miękini i Lutyni
w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach 12:00 – 13:00.

TELEPORADY – JAK SIĘ UMÓWIĆ?

BADANIA DOSTĘPNE W POZ – WYDAWANE NA ZLECENIE LEKARZA

Podstawowa Opieka Zdrowotna Wrocław – Zapraszamy