A A A

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Jeśli chcesz zostać naszym Pacjentem Podstawowej Opieki Zdrowotnej wystarczy złożyć deklarację wyboru do lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Tutaj znajdziesz informacje do kogo aktualnie przyjmowane deklaracje.

Deklaracje można składać na kilka sposobów (nie przyjmujemy skanów):

  • osobiście (stacjonarnie) w wybranej przez siebie placówce DCM DOLMED S.A. (Wrocław, Miękinia, Lutynia),
  • pocztą tradycyjną, wysyłając wypełnione druki – do pobrania poniżej,
  • elektronicznie w formie e-deklaracji przez Internetowe Konto Pacjenta IKP

Pacjent w danym roku kalendarzowym może dwukrotnie, bezpłatnie dokonać zmiany świadczeniodawcy POZ. Trzecia zmiana skutkuje wniesieniem opłaty na rzecz NFZ,
chyba że zmiana ta związana jest:

  • ze zmianą miejsca zamieszkania,
  • zaprzestaniem udzielania świadczeń przez podmiot leczniczy,
  • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas pacjent był zadeklarowany,
  • ukończeniem przez pacjenta 18 lat.

DCM DOLMED S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia deklaracji od osób, którym z uwagi na miejsce zamieszkania nie jest w stanie świadczyć wizyt domowych (określone jako odległość 15 km od jednostek Centrum).