A A A

Umowa na badania medycyny pracy

Formularz umowy na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) wraz z charakterystyką stanowiska pracy stanowiącą integralną część umowy.

Umowę należy wypełnić w dwóch egzemplarzach.

Komplet wypełnionych dokumentów można dostarczyć osobiście w godzinach 7.00 – 14.30 (pok. 115, I piętro) lub wysłać pocztą na adres Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, 53 – 674 Wrocław.