A A A

SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE (wstępne, okresowe, kontrolne)

Wzór skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. (Dz.U.2015 poz. 457). Wzór skierowania obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2018 r.