A A A

WNIOSEK O PRZEKAZANIE KARTY UODOPORNIENIA

Rodzice, którzy przenoszą dziecko z innej placówki do POZ (lekarza pediatry) w DCM DOLMED S.A. proszeni są o wypełnienie “Wniosku o przekazanie karty uodpornienia”. Wniosek ten należy złożyć razem z deklaracją.