A A A

II miejsce Lutynia

II miejsce dla budynku Przychodni DCM DOLMED S.A. w Lutyni w konkursie Dolnośląska Budowa Roku 2010-2011 w kategorii Budynki Użyteczności Publicznej. Nowoczesna przychodnia jest ważną inwestycją w skali lokalnej, unikatową pod względem zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do opieki medycznej oraz podstawowego zaopatrzenia w leki.