A A A
baner

Grupa Zakupowa

Grupa Zakupowa Podmiotów Leczniczych

została uruchomiona w nawiązaniu do Listu Intencyjnego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie Programu Współpracy Podmiotów Leczniczych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na rzecz wypracowania i realizacji wspólnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, w tym przypadku wspólnych zakupów dostaw i usług.

Koordynacja przedsięwzięcia została powierzona Dolnośląskiemu Centrum Medycznemu Dolmed S.A. na podstawie Porozumienia z dnia 9 listopada 2020r z Samorządem Województwa.

Celem przedsięwzięcia jest optymalizacja praktyk zakupowych w jednostkach leczniczych poprzez:

  1. identyfikację oszczędności w standardowo realizowanych zakupach
  2. obniżenie kosztów na artykuły medyczne poprzez konsolidację dostaw i usług
  3. pozyskanie lepszych warunków zakupów (bezpłatne dostawy, wydłużone terminy płatności, gwarancję jakości towaru, szybkie terminy realizacji zamówień)
  4. wsparcie w zakresie przeprowadzania postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Uczestnikami Grupy Zakupowej mogą być Podmioty, które dobrowolnie wyrażą wolę przystąpienia do realizacji zakupów wspólnych, pisząc na adres projektgz@dolmed.pl, a także zaakceptują warunki Regulaminu i Porozumienia o współpracy.

Przystąpienie Uczestnika Grupy Zakupowej do wspólnego postępowania zakupowego następuje poprzez spełnienie wymogów formalno-prawnych dla danego postępowania oraz udzielenie pełnomocnictwa. Treść tego dokumentu zostanie przekazana wraz z informacją o zamiarze przeprowadzenia przez DCM Dolmed S.A. zakupu wspólnego o skonkretyzowanym zakresie merytorycznym.

Lista planowanych i prowadzonych postępowań wspólnych jest zamieszczona tutaj

Dokumenty do pobrania: