A A A
baner

Aktualności Grupy Zakupowej

  • Grupa Zakupowa przynosi zakładane rezultaty!

Właśnie mija sześć miesięcy odkąd samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. uruchomił  projekt pn. „Grupa Zakupowa dla Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska”. Celem przedsięwzięcia jest realizacja wspólnych zamówień sektora ochrony zdrowia dla uzyskania korzystnych warunków zakupu, a przede wszystkim uzyskania oszczędności.

Jednostki Lecznicze wchodzące w skład Grupy Zakupowej od momentu uruchomienia projektu zrealizowały już wspólnie cztery postępowania zakupowe o łącznej wartości 4 500 000 złotych brutto. Pierwsze zakupy dotyczyły głównie środków ochrony osobistej objętych specustawą tj.: półmaski ochronne FFP2 i FFP3, maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie i rękawice ochronne,  związane z zabezpieczeniem personelu medycznego przed SARS-CoV-2. Dzięki konsolidacji zamówień udało się osiągnąć oszczędności w wysokości 1 500 000 złotych brutto.

  • Rozszerzony zakres produktów i usług oferowanych w Grupie Zakupowej

Oprócz dotychczas nabywanych wspólnie środków ochrony osobistej, w  ramach Grupy Zakupowej będzie można przystąpić do zakupów wspólnych na:

  1. środki do dezynfekcji
  2. bieliznę jednorazową
  3. materiały opatrunkowe
  4. sprzęt jednorazowy ogólnego zastosowania
  5. oraz inne, których lista jest na bieżąco rozszerzana zgodnie z potrzebami Członków Grupy.