baner

Medycyna pracy

W okresie pandemii obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna  71 77 11 777

 

REJESTRACJA – hol, piętro 1 – Pacjenci ustawiają się w kolejce do stanowiska nr 1. w celu ustalenia zakresu badań >>> następnie przechodzą do stanowiska 2 w celu rejestracji tych badań i opłat.

Badania z zakresu medycyny pracy wykonujemy wyłącznie dla pracowników firm, z którymi DCM Dolmed ma  podpisane umowy. 

  1. Rejestracja  odbywa się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 9.30 w Rejestracji Medycyny Pracy na I piętrze.
  2. Badania diagnostyczne wykonywane są od godz. 7.00 do 10.00, natomiast gabinety medycyny pracy czynne są w godz. 7.30- 18.00.
  3. Pracownik zgłasza się na badania z dowodem osobistym i skierowaniem (3 egzemplarze) wypełnionym przez pracodawcę. Musi być na czczo (12-14 h) oraz po nocnym wypoczynku.

OBSŁUGA KLIENTÓW (podpisywanie umów z kontrahentami ) – pokój 116 – piętro 1.

Informujemy, iż od dnia 4 maja 2015r. honorujemy wyłącznie skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. (Dz.U.2015 poz. 457). Wzór skierowania pobierz

 SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE POWINNO BYĆ WYDANE W TRZECH EGZEMPLARZACH, w celu przedłożenia w rejestracji medycyny pracy, gdzie odpowiednio podpisane pozostają dla:

  • 1 -(jeden) egzemplarz dla pracownika
  • 2- (drugi) dla  pracodawcy
  • 3- (trzeci) dla jednostki medycyny pracy

DCM DOLMED S.A. może pochwalić się jedną z największych Poradni Medycyny Pracy we Wrocławiu. Świadczymy swoim Pacjentom kompleksową opiekę profilaktyczną i diagnostyczną w oparciu o nowoczesną bazę medyczną (laboratorium, USG, RTG, EKG). W ramach Centrum sprawnie funkcjonuje wiele poradni specjalistycznych, w których pracuje wykwalifikowany personel medyczny posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje.

Pracownicy Centrum wykonują wszystkie niezbędne badania szybko, solidnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w trosce o komfort Pacjenta wszystkie procedury odbywają się w jednym miejscu. Oferowane przez nas usługi cechuje kompleksowość, rzetelność, szybkość otrzymywania wyników oraz przyjazna atmosfera obsługi Pacjentów.

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, na których ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy zapewnianej swoim pracownikom.  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Wybierz kategorię z lewego menu, lub przejdź do konkretnej usługi, korzystając z poniższych przycisków. Szukaj informacji w sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

 

FORMULARZ UMOWY I CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz terminowego kierowania ich na badania profilaktyczne. Pracownik, który nie posiada aktualnego orzeczenia o przydatności do pracy na danym stanowisku nie może zostać dopuszczony do pracy.

Formularz umowy na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) wraz z charakterystyką stanowiska pracy stanowiącą integralną część umowy. Umowę należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, natomiast formularz charakterystyki stanowiska pracy po jednym egzemplarzu dla każdego stanowiska występującego w firmie.

Na podstawie charakterystyki lekarz medycyny pracy określa zakres badań dla danego stanowiska. Komplet wypełnionych dokumentów można dostarczyć osobiście w godzinach 07.00 – 14.30 (pokój 116, piętro I ) lub wysłać pocztą na adres Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, 53 – 674 Wrocław.