A A A     A A A A
baner

Badania Medycyny Pracy

medycyna pracy rejestracja W Poradni Medycyny Pracy wykonujemy następujące badania:

 1. Badania profilaktyczne wszystkich grup zawodowych:
  • wstępne – wykonywane przed przystąpieniem do pracy lub w przypadku zmiany stanowiska, jeżeli występują na tym stanowisku inne czynniki szkodliwe,
  • okresowe – przeprowadzane w okresie zatrudnienia przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
  • kontrolne – wykonywane po 30 dniach zwolnienia lekarskiego. POBIERZ SKIEROWANIE
 2. Badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
 3. Badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy.
 4. Badania motorniczych tramwajów.
 5. Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni,
 6. Badania osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi.
 7. Badania pracowników ochrony fizycznej.
 8. Badania dla kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka
 9. Badania uczniów, studentów i doktorantów.
 10. Badania do konkursów na stanowiska kierownicze.
 11. Badania przewodników wycieczek.
 12. Badania do pracy z promieniowaniem jonizującym.
 13. Wydawanie świadectw zdrowotnych dla pracowników żeglugi śródlądowej.
 14. Wydawanie świadectw sanitarno-epidemiologicznych. POBIERZ SKIEROWANIE
 15. Ocena stanu zdrowia osób uczęszczających na kursy zawodowe.
 16. Wizytacje stanowisk pracy oraz uczestnictwo w komisjach BHP w ramach umowy.

Na podstawie przekazanej przez pracodawcę charakterystyki stanowiska pracy a także zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy lekarz medycyny pracy określa zakres badań niezbędnych na danym stanowisku.

Zakresy badań dla przykładowych stanowisk:

 

Stanowisko administracyjno - biurowe

Cena łączna: 130 zł

Podstawowe badania laboratoryjne (morfologia krwi, OB, badanie ogólne moczu) * 30 zł
Badania okulistyczne 40 zł
Lekarz medycyny pracy z orzeczeniem 60 zł
Stanowisko kierownicze administracyjno - biurowe

Cena łączna: 170 zł

Podstawowe badania laboratoryjne (morfologia krwi, OB, badanie ogólne moczu) * 30 zł
Cholesterol całkowity 10 zł
Badania okulistyczne 40 zł
Badania EKG z pomiarem ciśnienia tętniczego 35 zł
Lekarz medycyny pracy z orzeczeniem 60 zł
Osoba pracująca na wysokości powyżej 3 m.

Cena łączna: 210 zł

Badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym 40 zł
Podstawowe badania laboratoryjne (morfologia krwi, OB, badanie ogólne moczu) * 30 zł
Badanie neurologiczne 40 zł
Badania okulistyczne 40 zł
Lekarz medycyny pracy z orzeczeniem 60 zł
* Na życzenie pracodawcy istnieje możliwość rezygnacji z podstawowych badań laboratoryjnych. Przedstawione ceny mają charakter wyjściowy. W przypadku firm zatrudniających większą liczbę pracowników możliwe są negocjacje cenowe.