A A A
baner

Badania Medycyny Pracy

medycyna pracy rejestracja W Poradni Medycyny Pracy wykonujemy następujące badania:

 1. Badania profilaktyczne wszystkich grup zawodowych:
  • wstępne – wykonywane przed przystąpieniem do pracy lub w przypadku zmiany stanowiska, jeżeli występują na tym stanowisku inne czynniki szkodliwe,
  • okresowe – przeprowadzane w okresie zatrudnienia przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
  • kontrolne – wykonywane po 30 dniach zwolnienia lekarskiego.
 2. Badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
 3. Badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy.
 4. Badania motorniczych tramwajów.
 5. Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni,
 6. Badania osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi.
 7. Badania pracowników ochrony fizycznej.
 8. Badania dla kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka
 9. Badania uczniów, studentów i doktorantów.
 10. Badania do konkursów na stanowiska kierownicze.
 11. Badania przewodników wycieczek.
 12. Badania do pracy z promieniowaniem jonizującym.
 13. Wydawanie świadectw zdrowotnych dla pracowników żeglugi śródlądowej.
 14. Wydawanie świadectw sanitarno-epidemiologicznych. POBIERZ SKIEROWANIE
 15. Ocena stanu zdrowia osób uczęszczających na kursy zawodowe.
 16. Wizytacje stanowisk pracy oraz uczestnictwo w komisjach BHP w ramach umowy.