A A A
baner

Badania psychologiczne kierowców (podstawowe i kontrolne oraz badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego – po alkoholu i innych środkach odurzających,po 24 pkt.)

Cena badania: 150 zł.