A A A
baner

Badania psychotechniczne dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości pow. 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)

Cena badania: 100 zł.