A A A
baner

Badanie genetyczne w kierunku wystąpienia hipercholesterolemii rodzinnej

Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. Badanie w kierunku genetycznej predyspozycji do wystąpienia chipercholesterolemii rodzinnej.

Cena badania: 680 zł.