A A A
baner

Badanie w kierunku Leśniowskiego-Crohna

Choroby Leśniowskiego-Crohna należą do przewlekłych chorób. Udowodniono korelację między mutacją w genie NOD2 (inaczej zwany: CARD15), a występowaniem choroby. Badanie predyspozycji genetycznych do rozwoju i wystąpienia choroby Leśniowskiego – Crohna

Cena badania: 460 zł.