A A A
baner

Badanie w kierunku zespołu Gilberta

Zespół Gilberta to łagodne zaburzenie przemiany materii, objawiające się nieznacznym podwyższeniem stężenia bilirubiny we krwi. Jest chorobą o podłożu genetycznym, uwarunkowaną mutacjami genu UGT1A1, kodujące enzymy odgrywające główną rolę w przemianach substancji do form lepiej rozpuszczalnych w wodzie. Dziedziczona autosomalnie recesywnie.

Cena badania: 220 zł.