A A A
baner

Inne badania psychologiczne (dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń; dla osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi; dla kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka)

Cena badania: 200 zł.