A A A
baner

Predyspozycje genetyczne w kierunku predyspozycji do nadwagi i otyłości

Badanie umożliwia określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki. Analizie poddawany jest gen podatności na otyłość (FTO). Udowodniono, że występowanie określonego wariantu genetycznego przekłada się na gospodarkę węglowodanowo-lipidową.
Osoby będące nosicielami polimorficznego wariantu genu FTO są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia otyłości, w tym otyłości wieku dziecięcego, zwiększenie indeksu BMI. U osób z polimorfizmem w genie FTO wykazano skłonność do podjadania i spożywania większych ilości pożywienia, a także obniżone odczuwanie sytości.

Cena badania: 750 zł.