A A A
baner

Spirometria

Spirometria jest rodzajem badania medycznego, które ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. W trakcie badania mierzone są składowe objętości i pojemności powietrza zawartego w płucach oraz szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe (tchawicę, oskrzela, oskrzeliki) podczas wdechu i wydechu. Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem pozwalającym rozpoznać i kontrolować efekty leczenia częstych chorób układu oddechowego m.in. astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zapalenia oskrzeli, czy rozedmy.

Cena badania:

  • badanie podstawowe: 60 zł,
  • test rozkurczowy: 90 zł.