A A A
baner

Plan poprawy dostępności

Plan prac dotyczących wdrożenia usprawnień na rzecz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W DCM Dolmed S.A. placówka we Wrocławiu, zamierzamy przeprowadzić następujące prace:

 1. Dostępność architektoniczna
  ➢ Przebudowa parteru, w tym punktu obsługi pacjenta, strefy oczekiwania i toalet
  ▪ przeniesienie punktu rejestracyjnego i usytuowanie go w centralnym punkcie parteru
  ▪ wydzielenie strefy oczekiwania dla pacjentów
  ▪ nowa lada recepcyjna z dostosowanym obniżonym blatem
  ➢ Widoczne oznakowanie (dodatkowe pasy) na przeszklonej fasadzie budynku
 2. Dostępność cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna
  ➢ Zaprojektowanie i wdrożenie nowej strony dedykowanej www.dolmed.pl i strona BIP z uwzględnieniem:
  ▪ Dostosowanie do standardów WCAG 2.1
  ▪ Informacje na stronie o zakresie działalności w formie języka migowego PJM oraz języka ułatwiającego czytanie i rozumienie ETR oraz tekstu odczytywalnego maszynowo.
  ➢ Zakupienie i wdrożenie systemu kolejkowego do obsługi pacjentów, uwzględniającego:
  ▪ wyświetlacze kolejkowe działające w trybie kontrastowym (funkcjonalność ta ma pozwolić na wygodne czytanie informacji i komunikatów osobom niedowidzącym).
  ▪ dla osób niewidomych i słabowidzących komunikaty mają być czytane przez lektora.
  ▪ automaty biletowe mają wyświetlać informacje w trybie kontrastowym w kilku językach
  ▪ aparaty będą musiały umożliwiać wezwanie pomocy w razie problemów w jego obsłudze.

  W DCM Dolmed S.A. placówka w Lutyni, zamierzamy przeprowadzić następujące prace:
 3. Dostępność architektoniczna
  ➢ Widoczne oznakowanie (dodatkowe pasy) na przeszklonej fasadzie budynku
 4. Dostępność cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna
  ➢ Zaprojektowanie i wdrożenie nowej subdomeny dla filii z uwzględnieniem:
  ▪ Dostosowanie do standardów WCAG 2.1
  ▪ Informacje na stronie o zakresie działalności w formie języka migowego PJM oraz języka ułatwiającego czytanie i rozumienie ETR oraz tekstu odczytywalnego maszynowo.
  ➢ Opracowanie procedury ewakuacyjnej z zaznaczeniem sposobu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami
  W DCM Dolmed S.A. placówka w Miękini, zamierzamy przeprowadzić następujące prace:
  Dostępność cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna
  ➢ Zaprojektowanie i wdrożenie nowej subdomeny dla filii z uwzględnieniem:
  ▪ Dostosowanie do standardów WCAG 2.1
  ▪ Informacje na stronie o zakresie działalności w formie języka migowego PJM oraz języka ułatwiającego czytanie i rozumienie ETR oraz tekstu odczytywalnego maszynowo.
  ➢ Opracowanie procedury ewakuacyjnej z zaznaczeniem sposobu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami