A A A
baner

Budowa przychodni w Miękini

Dziś 18 marca2024, z radością pragniemy ogłosić podpisanie umowy na budowę nowej przychodni zdrowia w Miękini. Z ramienia Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Piotr Wiczkowski DCM Dolmed S.A. oraz z na mocy pełnomocnictwa Wykonawcy EKO Invest Sp. z o.o. Pan Grzegorz Kaliszewski.
Podpisanie umowy odbyło się w obecności Burmistrza Gminy Miękinia Jana Mariana Grzegorczyna oraz przedstawicieli obu stron.

Termin wykonania inwestycji tj. „Budowa przychodni zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miękini, ul. Różana na działkach nr 77/10 i 77/11” planowany jest na 20 miesięcy.
Wartość inwestycji to 3 780 000 zł

Cieszymy się, że możemy ogłosić ten znaczący krok w rozwoju infrastruktury zdrowotnej naszej społeczności. Realizacja tego projektu będzie miała pozytywny wpływ na życie mieszkańców, poprawiając dostępność do opieki zdrowotnej oraz podnosząc standardy świadczonych usług medycznych.

Będziemy Państwa informować o postępach prac związanych z budową przychodni, abyście mogli być na bieżąco z tym istotnym przedsięwzięciem.