A A A
baner

Koronawirus

Szanowni Państwo, wszelkie informacje o zagrożeniach i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 juz w Europie przekazujemy informacje z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz z Ministerstwa Zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin i krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej >>> link tutaj o miejscach występowania zarażeń


Co trzeba wiedzieć o koronawirusie i zalecenia znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia i w naszym poradniku


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z  PÓŁNOCNYCH WŁOCH


(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.


W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.


 Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:


1)  zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:  • BEZZWŁOCZNIE, TELEFONICZNIE POWIADOM STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ


ul. Kleczkowska 20, telefony: 71 329 54 05 i 71 329 58 43


ul. Pretficza 7, telefony 71 361 46 91 i 71 361 49 92  • lub zgłoś się bezpośrednio DO ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO LUB ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego - II Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5, Tel. 71 395 75 20


 


2)  nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę


     ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).  1.  Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

  2. Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,


gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


3)  miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2  to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.


Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających


 z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.


 


Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.


 


Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.