A A A
baner

Porozumienie współpracy z UE

Dzisiaj Prezes DCM DOLMED S.A. Piotr Wiczkowski oraz prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie otwiera nowe możliwości studentom  uczelni w zakresie staży i praktyk i wspiera ich na rynku pracy. Zacieśnienie współpracy ma celu rozwój programów kształcenia oraz projektów mentoringoywych.

„Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu  jest kluczowym momentem do stworzenia modelu szeroko zakrojonej platformy współpracy. Z jednej strony jest wynikiem przyjętej przez DOLMED polityki wspierania świata nauki i edukacji, a związanej z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ponadto, spodziewam się tego, dając studentom możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów, będziemy mogli zrealizować wiele projektów wymagających nowego spojrzenia i nowoczesnego podejścia.  Z drugiej strony liczymy na to, że w przyszłości, świetnie wykształceni absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dołączą do naszego zespołu”, mówi Prezes DCM DOLMED S.A. Piotr Wiczkowski

Więcej na stronie uczelni.