A A A
baner

Misja, wizja, wartości

Nasza misja
Dbamy o zdrowie pacjentów, codziennie dążąc do najwyższej jakości opieki.

Wizja
Stale poszukujemy i wdrażamy najnowsze technologie, doskonaląc procesy diagnostyczne i realizowane zabiegi, w trosce i o dobro pacjentów. Działania te pozwalają nam zapewnić usługi na najwyższym dostępnym poziomie.
W trosce o zdrowie lokalnej społeczności angażujemy się w szeroko pojęte programy profilaktyczne.Warunki lokalowe i organizację pracy dostosowujemy tak, aby kontakt z nami był jak najbardziej komfortowy, a pacjenci pozostający pod naszą opieką czuli, że są w miejscu, które pod każdym względem dba o ich potrzeby oraz prawa do godnej opieki medycznej.
Dbamy o stabilność personelu, korzystamy wzajemnie ze swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji,nieustannie podnosząc kwalifikacje członków zespołu.
Chcemy być miejscem pracy, które inspiruje i wspiera młodzież, dlatego dużą wagę przywiązujemy do silnej współpracy ze środowiskiem akademickim stwarzając odpowiednią platformę nawiązywania współpracy z najlepszymi absolwentami.
W naszej działalności ważne są również wartości takie jak zdrowie, odpowiedzialność, wspólne dobro, dlatego w swoich działaniach angażujemy się w projekty mające na celu wzmacnianie świadomości pacjentów na temat zdrowia oraz profilaktyki, wspieranie rozwoju nowych technologii na rynku usług zdrowotnych, edukację przyszłych pracowników systemów ochrony zdrowia, angażowanie się w zbiórki dla potrzebujących lub akcje charytatywne mogące mieć realny wpływ na poprawę warunków życia danej grupy osób.

Wartości

Odpowiedzialność
Jesteśmy odpowiedzialni za podejmowane działania. Podejmując decyzje zawsze mamy na uwadze wspólne dobro i bezpieczeństwo.

Współpraca
Tworzymy zgrany zespół, który rozumie wspólne cele i stawia na dobrą komunikację, który umie dopasować się do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i szanuje swoje opinie.

Rozwój kompetencji
Stawiamy na wiedzę i doświadczenie. Korzystamy wzajemnie ze swoich umiejętności i nieustannie podnosimy kompetencje członków zespołu.