A A A
baner

Zakończone konkursy

Ogłoszenie konkursu 06.2022

____________________________________________________

Ogłoszenie konkursu 03.2022

_____________________________________________________

Ogłoszenie konkursu 04.2022

_____________________________________________________

Ogłoszenie konkursu

_____________________________________________________

Ogłoszenie konkursu
______________________________________________________

Ogłoszenie konkursu

______________________________________________________

Ogłoszenie konkursu

______________________________________________________

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki

______________________________________________________

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki

______________________________________________________

Ogłoszenie konkursu

Formularz ofertowy zał 1 a

______________________________________________________

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki

_____________________________________________________

Ogłoszenie konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonanie badań laboratoryjnych

zał. 1 Dane Oferenta

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Oświadczenie Oferenta

zał. 4 Oświadczenie Oferenta o posiadanych certyfikatach

zał. 5 Oświadczenie Oferenta o czasie prowadzenia laboratorium

zał. 6 Umowa na świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych

Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie terminu opublikowania wyniku postępowania konkursowego

Ogłoszenie wyników konkursu ofert