A A A
baner

Biochemia

										

Elastaza trzustkowa w surowicy
Peptyd natriuretyczny (NT-pro BNP)
Alfa-1-antytrypsyna
Amyloid A
Cystatyna C
Gospodarka lipidowa
Haptoglobina
Koenzym Q10
Kwas metylomalonowy
Kwasy żółciowe całkowite – ilościowo
Lipoproteina A
Prealbumina (transtyretyna)
Rozpuszczalny receptor transferyny (STFR)
Transferyna
UACR 9albumina/kreatynina)
Wapń zjonizowany
Bilirubina bezpośrednia