A A A
baner

Układ krzepnięcia

										

Fibrynogen

– badanie ilościowe
– wykonywanym niezależnie od testu PT (protrombiny)
– czas oczekiwania 3 dni robocze
– nie wchodzi w skład pakietów