A A A
baner

Inne badania diagnostyczne

										

Diagnostyka okulistyczna

Diagnostyka okulistyczna, z której można skorzystać w ramach oferowanych przez nas usług, przeprowadzana jest w oparciu o nowoczesne procedury medyczne. Nasze gabinety lekarskie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt okulistyczny, który umożliwia kompleksową diagnostykę schorzeń narządu wzroku. Wśród oferowanych badań znajdują się:

 • tonometria (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego),
 • komputerowe badanie wzroku wraz z doborem szkieł korekcyjnych i ochronnych,
 • perymetria (komputerowe badanie pola widzenia),
 • pachymetria (badanie grubości rogówki),
 • badanie OCT (optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego),
 • USG gałki ocznej.

 

Alergiczne testy skórne – pojedynczy alergen
Audiometria

Audiometria jest jedną z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Głównym celem wykonania badania audiometrycznego jest ocena progu słyszenia. Pozwala to stwierdzić stopień ewentualnego uszkodzenia słuchu Pacjenta oraz określić z jakim rodzajem niedosłuchu mamy do czynienia.

Badanie wykonywane jest w specjalnie do tego przystosowanym, dźwiękoszczelnym pomieszczeniu. W czasie jego trwania Pacjent, poprzez naciśnięcie przycisku, sygnalizuje odczuwanie dźwięków o odpowiedniej częstotliwości.

Wskazania do wykonania badania:

 • choroby uszu,
 • niedosłuch lub jego podejrzenie,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • szumy uszne,
 • diagnostyka chorób neurologicznych.

Badanie audiometryczne przeprowadza się głównie w diagnostyce laryngologicznej oraz w trakcie badań profilaktycznych u pracowników narażonych na hałas.

 

Spirometria

Spirometria jest rodzajem badania medycznego, które ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. W trakcie badania mierzone są składowe objętości i pojemności powietrza zawartego w płucach oraz szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe (tchawicę, oskrzela, oskrzeliki) podczas wdechu i wydechu. Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem pozwalającym rozpoznać i kontrolować efekty leczenia częstych chorób układu oddechowego m.in. astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zapalenia oskrzeli, czy rozedmy.

Cena badania:

 • badanie podstawowe: 60 zł,
 • test rozkurczowy: 90 zł.

 

Spirometria – badanie podstawowe
Spirometria – test rozkurczowy
Wideorektoskopia

Wideorektoskopia to wziernikowe badanie kanału odbytu i odbytnicy (do zagięcia odbytniczo-esiczego lub poza to zagięcie). Wykonuje się je za pomocą rektoskopu wyposażonego w źródło zimnego światła, które doprowadzane jest do rurki urządzenia przez światłowód. Badanie trwa zwykle kilka minut i polega na wprowadzeniu posmarowanej żelem znieczulającym końcówki rektoskopu do wnętrza odbytnicy.

Metoda ta umożliwia ocenę stanu morfologicznego błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego. Pozwala także na pobranie materiału do badań histopatologicznych. Rektoskopia może być powtarzana wielokrotnie i wykonywana u Pacjentów w każdym wieku, także kobiet ciężarnych.

Wskazania do wykonania badania:

 • krwawienie z odbytnicy (jawne i utajone – gdy krew nie jest widoczna w stolcu gołym okiem, a  stwierdzana jest w badaniu laboratoryjnym),
 • bóle w okolicy odbytu, krocza i podbrzusza,
 • zmiana rytmu wypróżnień lub kształtu oddawanego stolca (stolec taśmowaty, ołówkowaty),
 • daremne parcie na stolec, bądź bezwiedne oddawanie stolca,
 • guzy w odbycie,
 • sączenie wydzieliny z odbytu,
 • świąd odbytu z niewyjaśnionej przyczyny,
 • inne (wziernikowanie mające na celu pobranie wycinków błony śluzowej lub w celu potwierdzenia istnienia niektórych procesów chorobowych).

Badanie wykonuje doświadczony lekarz proktolog – dr n. med. Leszek Spytkowski.

Tutaj możesz szczegółowo zapoznać się z procedurą przygotowawczą do badania.