A A A
baner

Badania psychologiczne i psychotechniczne

										

Aktualizacja orzeczenia psychologicznego
Badania psychologiczne kierowców (podstawowe i kontrolne oraz badania kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego – po alkoholu i innych środkach odurzających,po 24 pkt.)
Inne badania psychologiczne (dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń; dla osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi; dla kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka)
Badania psychotechniczne dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości pow. 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
Badania widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia