A A A
baner

– punkcja zatok (tylko u dr Przestalskiego)