baner

Dokumenty do pobrania

Umowa i charakterystyka stanowiska pracy

Formularz umowy na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) wraz z charakterystyką stanowiska pracy stanowiącą integralną część umowy.

Umowę należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, natomiast charakterystykę stanowiska pracy po jednym egzemplarzu dla każdego stanowiska występującego w firmie.

Na podstawie charakterystyki lekarz medycyny pracy określa zakres badań dla danego stanowiska. Komplet wypełnionych dokumentów można dostarczyć osobiście w godzinach 7.00 – 14.30 (pok. 242 I piętro) lub wysłać pocztą na adres Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, 53 – 674 Wrocław.

pobierz
SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE (wstępne, okresowe, kontrolne)

Wzór skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. (Dz.U.2015 poz. 457). Wzór skierowania obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2018 r.

pobierz
SKIEROWANIE NA BADANIE DLA CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH
pobierz