A A A
baner

Panel molekularny Polycheck® Rekombinanty pyłki

Polycheck® Rekombinanty pyłki

Panel Rekombinanty pyłki został stworzony z myślą o pogłębieniu diagnostyki u pacjentów kwalifikowanych do rozpoczęcia immunoterapii na pyłki drzew i traw. Panel oznacza stężanie przeciwciał E (IgE) w surowicy krwi wobec 2 ekstraktów alergenowych (całych alergenów) – oczyszczonych alergenów tymotki i brzozy, które są wolne od zakłócającego wynik CCD*. Panel zawiera również 4 rekombinowane molekuły alergenowe (białka budujące alergen) pyłku tymotki łąkowej: rPhl p 1, rPhl p 5, rPhl p 7 i rPhl p 12 oraz 2 rekombinowane molekuły pyłku brzozy: rBet v 1 i rBet v 2.

Phl p 1, Phl p 5 – są głównymi markerami uczulenia na tymotkę łąkową oraz inne trawy. U osób z objawami alergii na trawy, pozytywne wyniki dla tych molekuł są dobrym markerem wskazującym na dużą szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową.

Bet v 1 – główna molekuła brzozy, najczęściej odpowiedzialna za objawy kliniczne. U osób z objawami alergii na brzozę, pozytywny wynik dla tej molekuły jest dobrym markerem wskazującym na dużą szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową. Osoby uczulone na tę molekułę brzozy, mogą również zgłaszać dolegliwości ze strony np. jamy ustnej po spożyciu surowych warzyw i owoców, np. jabłka, kiwi czy selera, a także mogą mieć objawy wziewne w sezonie pylenia innych drzew, np.: leszczyny, olchy czy dębu.

Phl p 7, Phl p 12, Bet v 2 – należą do alergenów odpowiedzialnych za reakcje krzyżowe pomiędzy pyłkami traw, chwastów i drzew. Pozytywne wyniki, jedynie dla tych molekuł, mogą wskazywać na niską szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową. W wyniku reakcji krzyżowych (ale raczej rzadko) mogą wystąpić objawy po spożyciu pokarmów roślinnych, takich jak: melon, pomidor, pomarańcza czy inne owoce tropikalne.

*CCD to determinanty węglowodanowe, które mogą inicjować wytwarzanie przeciwciał E (IgE). Same nie mają znaczenia klinicznego, jednak występują w wielu alergenach: jadach pszczoły, osy, pyłkach traw czy lateksie, i mogą być odpowiedzialne za dodatnie wyniki dla tych alergenów.

 

Sprawdź ofertę innych badań alergicznych

Cena badania: 145 zł.