A A A
baner

0d 1 IX zmiany opłat za parking

Od 1 września 2023 r. ulegają zmianie ceny parkowania dla pacjentów. Opłaty za parking można dokonać gotówką i kartą w parkomacie koło wejścia nr 4.

  Czas na opuszczenie parkingu bez naliczania opłaty:

  • Po wjeździe / „kiss and ride” - 15 minut

  • Po opłaceniu biletu - 15 minut


Postój od godziny 6.00 w poniedziałek do godziny 21.00 w piątek:

  • pierwsza godzina parkowania - 3,50 zł

  • druga godzina parkowania - 3,50 zł

  • trzecia i kolejna godzina parkowania - 5,00 zł


Postój od godziny 21.00 w piątek do godziny 6.00 w poniedziałek:
Każda rozpoczęta godzina 3,50 zł

Zasady korzystania z parkingu określa regulamin.