A A A
baner

Badania USG

Badanie ultrasonograficzne, czyli USG to jedno z podstawowych, powszechnie dostępnych i najczęściej przeprowadzanych badań we współczesnej diagnostyce medycznej. Jest to nieinwazyjna, bezbolesna i całkowicie bezpieczna dla Pacjenta metoda służąca obrazowaniu narządów wewnętrznych. Za jej pomocą określa się ich kształt, wielkość, położenie względem siebie, strukturę i unaczynienie. W badaniu USG nie jest możliwe obserwowanie kości, rdzenia kręgowego, mózgu u osób dorosłych oraz narządów wypełnionych powietrzem (jelit, płuc, żołądka).

Przeciwwskazaniami do wykonania badania ultrasonograficznego są: otwarte rany części miękkich, uszkodzenia kości, otwarte infekcje oraz poparzenia w miejscu badania.

Badania USG wykonywane w naszym wrocławskim Centrum opisywane są przez doświadczonych lekarzy radiologów, posiadających wysokie kwalifikacje w diagnostyce obrazowej.

Choć większość badań USG nie wymaga specjalnego przygotowania, wyjątek stanowi USG jamy brzusznej. Tutaj możesz szczegółowo zapoznać się z procedurą przygotowawczą.

Do pobrania>>> zgoda opiekuna na świadczenie usług medycznych (w obecności innej/upoważnionej/ osoby dorosłej)

										

USG nerwów obwodowych – jedna kończyna

Badanie polega na ocenie ultrasonograficznej największych nerwów danej kończyny (dolnej lub górnej). Pozwala wykryć stany patologiczne nerwów m.in. zespoły uciskowe (najczęstszy z nich to zespół cieśni nadgarstka), a także guzy i urazy nerwów.

Wskazania do badania:

  • drętwienie, mrowienie palców bądź większych obszarów kończyny
  • słabość ręki lub nogi (problemy np. z noszeniem zakupów lub z chodzeniem)
  • bóle kończyny
  • niepokojące guzki na kończynie w miejscu, w którym mogłyby one uciskać nerw
  • stan po urazach (zwłaszcza po ranach ciętych)
  • kontrola po zabiegu (np. po szyciu nerwów lub po zabiegu cieśni nadgarstka)

USG nerwów obwodowych pozwala zobaczyć stan nerwów ręki lub nogi także w badaniu dynamicznym, to znaczy w różnych pozycjach danej kończyny oraz podczas ruchu.

Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Można je wykonać bez wcześniejszego przygotowania.

Wynik przekazywany jest pacjentowi od razu po zakończeniu badania.