A A A
baner

Badania USG

Badanie ultrasonograficzne, czyli USG to jedno z podstawowych, powszechnie dostępnych i najczęściej przeprowadzanych badań we współczesnej diagnostyce medycznej. Jest to nieinwazyjna, bezbolesna i całkowicie bezpieczna dla Pacjenta metoda służąca obrazowaniu narządów wewnętrznych. Za jej pomocą określa się ich kształt, wielkość, położenie względem siebie, strukturę i unaczynienie. W badaniu USG nie jest możliwe obserwowanie kości, rdzenia kręgowego, mózgu u osób dorosłych oraz narządów wypełnionych powietrzem (jelit, płuc, żołądka).

Przeciwwskazaniami do wykonania badania ultrasonograficznego są: otwarte rany części miękkich, uszkodzenia kości, otwarte infekcje oraz poparzenia w miejscu badania.

Badania USG wykonywane w naszym wrocławskim Centrum opisywane są przez doświadczonych lekarzy radiologów, posiadających wysokie kwalifikacje w diagnostyce obrazowej.

Choć większość badań USG nie wymaga specjalnego przygotowania, wyjątek stanowi USG jamy brzusznej. Tutaj możesz szczegółowo zapoznać się z procedurą przygotowawczą.

Do pobrania>>> zgoda opiekuna na świadczenie usług medycznych (w obecności innej/upoważnionej/ osoby dorosłej)