A A A
baner

Zabiegi ortopedyczne

Zabiegi ortopedyczne w centrum medycznym Dolmed wykonywane są przez lekarza ortopedę dr n. med. Romana Sobolewskiego.
Leczenie obejmuje narządy ruchu spowodowane zwyrodnieniami stawów lub uszkodzeniami w układzie kostno-stawowym.

Zabiegi ortopedyczne mają na celu zwalczanie dolegliwości związanych z układem szkieletowym, mięśniami, stawami, więzadłami i nerwami. Zabiegi służą poprawie komfortu życia pacjenta, poprzez zmniejszanie bólu i poprawę ruchomości oraz funkcjonowania uszkodzonych narządów ruchu.

Zabiegi wykonujemy po konsultacji i zdiagnozowaniu konkretnego schorzenia przez naszego ortopedę. W ramach naszej poradni wykonujemy:

 • Iniekcje dostawowe (ortopedyczne)
 • Zabiegi z osocza bogatopłytkowego
 • Operacje zespołu De Quervaina
 • Operacje usunięcia ganglionu nadgarstka
 • Operacje cieśni nadgarstka
 • Operacje palca zatrzaskującego/strzelającego

 

Operacja cieśni nadgarstka

Zespół kanału nadgarstka (zespół cieśni nadgarstka) to częsta jednostka chorobowa, której przyczyną jest nadmierny ucisk nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Ucisk ten może być spowodowany różnymi czynnikami: zmianami zwyrodnieniowymi więzadła poprzecznego nadgarstka, obrzękiem pochewek ścięgien zginaczy, zmianami stosunków anatomicznych wywołanych zwichnięciami, złamaniami i zapaleniami stawów nadgarstka, czy przewlekłym utrzymywaniem pozycji zgięciowej nadgarstków (np. praca na klawiaturze komputera).

Do najczęstszych objawów zespołu kanału nadgarstka należą:

 • upośledzenie czucia
 • drętwienia
 • mrowienia
 • ból palców I-III tj. unerwionych przez n. pośrodkowy.

Objawy nasilają się najczęściej nocą. W skrajnych przypadkach nieleczonego zespołu kanału nadgarstka dochodzi do trwałego upośledzenia czucia w zakresie palców I-III i zaniku mięśni kłębu powodującej trwałe upośledzenie funkcji chwytnej ręki.

W diagnostyce ZKN najważniejsze znaczenia mają badanie fizykalne ręki oraz specjalistyczne badania diagnostyczne (tj. USG, EMG i zdjęcie rentgenowskie).

Leczenie kanału nadgarstka

Postępowaniem z wyboru jest interwencja chirurgiczna. Istotą operacji jest przecięcie więzadła poprzecznego nadgarstka, otworzenie kanału nadgarstka i odbarczenie nerwu pośrodkowego. Zabieg  przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent po zabiegu udaje się do domu. W okresie pooperacyjnym wymagana jest dbałość  o całość i higienę opatrunku do czasu zagojenia rany i usunięcia szwów(zwykle 10-14 dni). Po tym okresie zalecane są rehabilitacyjne ćwiczenia usprawniające oraz przyjmowanie preparatu Neurovit sprzyjającemu poprawie funkcji nerwu pośrodkowego.

Miejsce wykonywania: Poradnia ortopedyczne dr n. med. Roman Sobolewski.
Koszt operacji cieśni nadgarstka 2 300,00 zł.

Zabiegi wykonujemy po konsultacji i zdiagnozowaniu konkretnego schorzenia przez naszego ortopedę.

Iniekcje dostawowe (ortopedyczne)
Iniekcje dostawowe (punkcje) czyli podanie leku pod kontrolą USG

Iniekcje (zastrzyki) wykonuje się pod kontrolą USG, co ułatwia w znacznym stopniu podanie leku bezpośrednio w konkretne miejsce. Dzięki kontroli USG można zapobiec niepożądanym działaniom.

Jakie są wskazania do interwencji pod kontrolą USG

 • w przypadku ganglionów, torbieli, kaletek
 • iniekcje preparatami kwasu hialuronowego do stawów, m.in. kola, bioder, barku

Preparaty do iniekcji dostawowych:

Lekarz ortopeda dobiera preparat w zależności postawionego rozpoznania i problemu z danego pacjenta. Najczęściej stosuje się:

 • kwas hialuronowy – syntetyczny odpowiednik naturalnie występującego w organizmie kwasu hialuronowego, który wpływa na jakość płynu stawowego, przez co zmniejszają się dolegliwości bólowe oraz poprawia się ruchomość stawu

 • kolagen – syntetyczny odpowiednik budulca tkanki chrzęstnej stawów, pobudzającego regenerację  oraz pomagającym odzyskać sprawność ruchową,

Iniekcje pod kontrolą USG – jak to wygląda w praktyce?

Przed zabiegiem iniekcji skóra jest odkażana środkiem dezynfekcyjnym, a następnie ortopeda za pomocą cienkiej igły (pod kontrolą USG)  wprowadza w miejsce chore (dotknięte urazem) odpowiedni preparat leczniczy. Po zabiegu zakładany jest jałowy opatrunek.
W zależności od zaleceń lekarza zabieg można powtórzyć.

Iniekcje dostawowe choć są małoinwazyjne mogą wywoływać skutki uboczne np. ból czy obrzęk wokół miejsca ostrzyknięcia. Zwykle ustępują one samoistnie, jednak w przypadku utrzymywania się dolegliwości dłużej niż 2 dni wskazana jest konsultacja ortopedyczna.

Iniekcje dostawowe Poradnia ortopedyczna Wrocław
W poradni ortopedycznej Wrocław iniekcje dostawowe* wykonuje dr n. med. Roman Sobolewski
*Konsultacja ortopedyczna z iniekcją zawiera wykonanie zastrzyku na podstawie dostarczonego przez Pacjenta leku.

Zabieg z osocza (osocze bogatopłytkowe)

Terapia osoczem bogatopłytkowym w leczeniu schorzeń ortopedycznych wykorzystywana jest do regeneracji uszkodzonych ścięgien, mięśni, więzadeł, chrząstki a nawet kości.

Co to jest osocze bogatopłytkowe i skąd jest pozyskiwane?

Osocze bogatopłytkowe, wg źródeł medycznych określane również jako PRP (ang. Platelet Rich Plasma) jest spreparowanym z krwi pacjenta koncentratem płytek krwi w małej ilości osocza. Preparat ten zawiera różnego rodzaju cytokiny, czyli tzw. czynniki wzrostu – PDGF, TGF, VEGF, EGF, oraz białka odpowiedzialne za adhezję komórkową – fibronektynę, fibrynę i vitronektynę.  Zawarte w osoczu czynniki wzrostu intensywnie przyspieszają gojenie się ran, stymulują odbudowę mięśni, ścięgien oraz stawów. Dzięki tym niezwykłym właściwościom preparaty PRP są wykorzystywane zwłaszcza w terapii dostawowej oraz dościęgnowej.

Przebieg zabiegu:

Przed zabiegiem pielęgniarka/lekarz pobiera krew z żyły pacjenta, następnie odpowiednio ją przygotowuje. W wyniku odseparowania uzyskuje się koncentrat płytek krwi, który następnie jest wstrzykiwany w obszar poddany leczeniu. Zabieg poprzedzony jest konsultacją ortopedyczną w naszym Centrum i lekarz specjalista dokonuje kwalifikacji do terapii osoczem bogatopłytkowym.

Wskazania do zastosowania terapii osoczem bogatopłytkowym:

 • urazy ścięgien, więzadeł i mięśni,
 • rekonstrukcja ACL oraz uszkodzenia ścięgna Achillesa,
 • entezopatie,
 • choroby zwyrodnieniowe stawów,
 • leczenie trudno gojących się ran,
 • złamania i pęknięcia kości,
 • ostrogi piętowe,
 • uszkodzenia stożka rotatorów.

Miejsce wykonywania: Poradnia ortopedyczne dr n. med. Roman Sobolewski.
Koszt zabiegu z osocza bogatopłytkowego 700,00 zł.

Operacja zespołu De Quervaina

Zespół De Quervain powstaje w wyniku patologicznego zwężenia pierwszego przedziału prostowników tj. anatomicznego tunelu, w którym biegną ścięgna odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka. Jej objawami są dolegliwości bólowe nadgarstka po stronie promieniowej, szczególnie nasilone przy ruchach przywiedzeniowych nadgarstka przy zgiętych w pięść palcach. Choroba występuje u osób w różnym wieku, a jej etiologia nie jest ostatecznie poznana.

Najczęstszym objawem choroby de Quervaina jest ból kciuka. Ból ten nasila się przy mocnym ruchu oraz uchwycie, a to z kolei powoduje stan zapalny mięśni. Stany zapalne mięśni można zaobeserwować dzięki ciepłocie przy nadgarstku oraz obrzęku. W miarę rozwoju choroby dochodzi do włóknienia pochewki ścięgien, to w efekcie powoduje tzw. palec trzaskający.

Leczenie

W pierwszej fazie leczenie choroby de Quervein’a powinno być zachowawcze i polega na unieruchomieniu kciuka i nadgarstka oraz stosowaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych. W przypadku braku poprawy można zastosować zastrzyk sterydów do pierwszego przedziału prostowników a postępowanie takie cechuje się przejściową poprawą i nawrotem dolegliwości. Chirurgiczne odbarczenie pierwszego przedziału prostowników jest leczeniem definitywnym ch. De Quiervaina dającym najlepsze wyniki i mającym najniższy odsetek nawrotów dolegliwości. Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent po zabiegu udaje się do domu. W okresie pooperacyjnym wymagana jest dbałość  o całość i higienę opatrunku do czasu zagojenia rany i usunięcia szwów(zwykle 10-14 dni). Po tym okresie zalecane są rehabilitacyjne ćwiczenia usprawniające.

Miejsce wykonywania: Poradnia ortopedyczne dr n. med. Roman Sobolewski.
Koszt operacji zespołu De Quervaina 2 300,00 zł.

Zabiegi wykonujemy po konsultacji i zdiagnozowaniu konkretnego schorzenia przez naszego ortopedę.

Zabieg usunięcia ganglionu nadgarstka

Ganglion to jeden z najczęstszych łagodnych guzów ręki pojawiający się w sąsiedztwie stawów i ścięgien u osób w różnym wieku. Zmiana ta ma postać dobrze odgraniczonego guzka wypełnionego treścią płynną lub śluzową. Najbardziej typową lokalizacją ganglionów jest grzbietowa powierzchnia nadgarstka choć może także pojawić się w innej części ręki jak dłoniowa powierzchnia nadgarstka, podstawa palca czy dystalna część palca. Guz ten może okresowo zmieniać swoją wielkość a nawet zniknąć całkowicie.

Do jego powstania predysponują mikrourazy ręki  powodujące uszkodzenia ścięgien i torebek stawowych. Niebolesne, nie upośledzające funkcji ręki gangliony mogą być obserwowane w oczekiwaniu na samoistną inwolucję. Zmiany bolesne, upośledzające funkcję ręki stanowią wskazanie do interwencji.

Leczenie

leczeniu ganglionów stosuje się różne metody od prostego nakłucia i ewakuacji treści płynnej po usunięcie chirurgiczne. Nakłucie ganglionu daje szybki efekt lecz charakteryzuje się dużym odsetkiem nawrotów. Chirurgiczne wycięcie samej zmiany wraz z jej szypułą oraz zmienionym chorobowo fragmentem torebki stawowej lub pochewki ścięgna stanowi najbardziej radykalny sposób leczenia. Przy zastosowaniu tej metody odsetek trwałych wyleczeń jest największy, a nawroty zdarzają się sporadycznie.

Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent po zabiegu udaje się do domu. W okresie pooperacyjnym wymagana jest dbałość  o całość i higienę opatrunku do czasu zagojenia rany i usunięcia szwów (zwykle 10-14 dni).

Miejsce wykonywania: Poradnia ortopedyczne dr n. med. Roman Sobolewski.
Koszt zabiegu usunięcia ganglionu 2 200,00 zł.

Zabiegi wykonujemy po konsultacji i zdiagnozowaniu konkretnego schorzenia przez naszego ortopedę.

Operacja palca zatrzaskującego/strzelającego

„Palec zatrzaskujący” to potoczna nazwa zaciskającego zapalenia pochewki ścięgna (tenosynovitis). Istotą choroby jest zwężenie anatomicznego kanału wytworzonego przez system więzadeł dla gładkiego przemieszczania się ścięgien zginaczy palców. Niekiedy przyczyną może być patologiczne powiększenie się (tj. guzek) w obrębie w/w ścięgien.

Objawami początkowej fazy choroby może być uczucie dyskomfortu w dystalnej części dłoni nasilające się przy próbie zgięcia palca i bolesność uciskowa w tej okolicy. W zaawansowanej postaci dochodzi do „blokowania” palca w pozycji zgięciowej bez możliwości jego wyprostowania.

Leczenie wczesnych postaci choroby można rozpocząć od podania miejscowo steroidów w okolice zapalnie zmienionej pochewki i ścięgna. W przypadku nawrotu dolegliwości jedynym rozwiązaniem pozostaje zabieg operacyjny. Jego celem jest przecięcie patologicznie zmienionego troczka (pochewki zginaczy) i przywróceniu warunków do gładkiego przesuwu ścięgien zginaczy placów.

Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent po zabiegu udaje się do domu. W okresie pooperacyjnym wymagana jest dbałość  o całość i higienę opatrunku do czasu zagojenia rany i usunięcia szwów(zwykle 10-14 dni). Po tym okresie zalecane są rehabilitacyjne ćwiczenia usprawniające.

Miejsce wykonywania: Poradnia ortopedyczne dr n. med. Roman Sobolewski.
Koszt operacji palca zatrzaskującego/strzelającego 2 200,00 zł.

Zabiegi wykonujemy po konsultacji i zdiagnozowaniu konkretnego schorzenia przez naszego ortopedę.