A A A
baner

2015-2

dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych

Przetarg nieograniczony - nr ref. DIG.290.2.2015

Termin składania ofert:   28.04.2015, godz. 10:00

Do pobrania:

 

18.03.2015

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

   

 przekazane do publikacji w dniu 18.03.2015,

 opublikowane w dniu 21.03.2015 pod numerem 2015/S 057-099112

 

21.03.2015

 

 

SIWZ - dostępna od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

01.04.2015

 

Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ

10.04.2015

 

Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ(2)

20.05.2015

 

Wynik